Premierminister Netanyahu vil ikke la seg presse av Præsident Obama.

Fra Ordetogisrael.no/
3. marts 2014.

Igår søndag reiste Israels Premierminister Benjamin Netanyahu til Washington for å ha viktige samtaler med USA's Præsident Barack Obama om Iran og fredsforhandlingene med Den Arabiske Selvstyremyndighet.

Israels Premierminister Benjamin Netanyahu fortalte ved avreisen igår søndag fra Israels internasjonale flyplass David Ben Gurion Airport, at han ikke ville la seg presse av Præsident Barack Obama, når det gjalt den rammeavtale, Utenriksminister John Kerry har utarbeidet.

Netanyahu ønsket først og fremst å drøfte Irantrusselen med Obama, idet det var det Israelske folks interesser, han først og fremst ville ivareta. Netanya sa, at han derfor ville holde en hard linje ovenfor Obama og "stå standhaftig fast på Israels vitale interesser" under sitt besøk i USA.

Men det er helt klart, at for Obama er det Kerrys rammeavtale for fred i Midt-Østen som er selve nøkkelsaken. Han vil fortelle Netanyahu, at USA ikke vil være istand til å forsvare Israel, dersom fredssamtalene med Den Arabiske Selvstyremyndighet ikke lykkes.

Selv om Netanyahu ønsker samtaler med Obama på mandag for å fokusere på Iran, har Det Hvite Hus en annen agenda for besøket. "Obama vil presse Netanyahu til å godta et rammeverk, utarbeidet av Utenriksminister John Kerry, for en avgjørende runde i fredsforhandlingene mellom Israel og Den Arabiske Selvstyremyndighet," skriver The New York Times søndag.

Kerry er nå sterkt fokusert på å få de to partene til å bli enige om et foreløpig rammeverksforslag, som vil forlenge fristen om en endelig undertegning før årets slutt. Selv om dokumentet ennå ikke er offentliggjort, er det å forstå som et foreløpig forslag for videre drøftelser om de sentrale spørsmål i konflikten, slik som grenser, sikkerhet, Jerusalem, Israelske bosetninger og retten til tilbakevending for Palestinske flyktninger.

Forslaget vil trolig bli presentert for Netanyahu under hans besøk denne uken, samt til Den Arabiske Selvstyremyndighets leder Mahmoud Abbas den 17. mars, når han møter Obama i Det Hvite Hus.
------------------------------------------------------------------------------------
Let grammatisk redigeret.