Pave Francis nye Verdensreligion.

Fra News that Matters.
6. juni 2014.

Vatikanet hævder, at Muslimer, Kristne og Jøder er børn af den samme Gud.

"Dette øjeblik må vi påkalde Guds fredsgave. Dette er en pause i politik," sagde Fader Pierbattista Pizzaballa, en tjenestemand med ansvar for de Katolske steder i Det Hellige Land og hovedarrangøren af søndagens møde.

Vatikanet understregede, at Præsidenterne vil være til stede ikke kun som Jøde eller Muslim, men som en leder, der tæller Jøder, Kristne og Muslimer blandt borgerne i deres land.

"Der bliver ingen politiske taler, men alle vil bede om fred som individuelle troende" sagde Pizzaballa, og tilføjede, at bønnens struktur for hver enkelt gruppe vil være identisk for at vise, at de er "børn af den samme Gud."

"Det er også en opfordring til politikerne om at standse op og se mod himlen," sagde Pizzaballa ved en briefing i Vatikanet. "Alle ønsker, at noget skalt ske, at noget skal ændre sig. Alle er trætte af disse evige forhandlinger, som aldrig ender..."

De to Præsidenter vil tilbringe omkring to timer i Vatikanets have med en kompliceret tjeneste, der vil omfatte bønner og meditation fra Jøder, Kristne og Muslimer i hinandens tilstedeværelse.

Source: Jerusalem Post

Kommentar:
Det, vi er vidner til, er den endelige bekræftelse på, at Vatikanet repræsenterer Antikristelighed - det modsatte af Evangeliet og en erstatning for den sande tro i Jesus Messias.

Islam ligefrem nægter, at Gud har en søn. Enhver Muslim får fortalt, at han skal afvise, at Jesus er evig Gud og lig Faderen. Hvis man nægter, at Jesus er Gud, tilbeder man ikke Bibelens Gud. Derfor er Bibelens Gud og Koranens "gud" ikke den samme.

Da der ingen anden Gud er end Israels Gud, er Muslimernes ”gud” ikke nogen "gud" i det hele taget, men snarere en dæmon, der dæmoniserer mennesker i hele den Islamiske Verden.

Der er mange mennesker i Israel, som ikke tror på nogen gud. Hvordan kan en sekulær Israelsk Præsident repræsentere dem i bøn til Pavens "gud"?

Dette er en enormt blasfemisk religiøs begivenhed, men på alle måder en Bibelsk begivenhed, der er på linje med det profetiske ord. Før Jesus vender tilbage, skal det sidste lovløshedens menneske åbenbares og vise sig på den internationale scene.

Daniel 11:37-39:
”Sine fædres guder giver han ikke agt på, ej heller kvindernes yndlingsgud eller nogen gud overhovedet; men han gør sig stor over for dem alle. I stedet ærer han Fæstningernes Gud; en gud, hans fædre ikke kendte, ærer han med guld, sølv, ædelstene og kostbarheder.”

Hvis du ikke kan se, at Paven er denne globale figur, er du åndeligt blind, og lever i fornægtelse.