Mange Europeiske Jøder skjuler sitt opphav.

Fra Israeltoday.no/
23. september 2014.

Et flertall Jøder i Europa i dag unngår å dele sin tro, og nesten halvparten skjuler aktivt sin etniske opphav, selv om assimileringen i Europa har kommet svært langt ellers.

Dette er tall, publisert av "Rabbinsk Senter for Europa". Studien avdekket, at bare ca 500.000 Jøder vil delta på Rosh Hashanah gudstjenester denne uken i Europa, og at bare 30 prosent ønsker å delta under Yom Kippur på lokale Synagoger neste uke.

Undersøkelsen avdekket videre et nivå for assimilering på 80 ved å sammenligne antall Jødiske bryllup med antall Jøder, som bor i hver by.

Rabbi Menachem Margolin, som er styremedlem i "Den Europeiske Jødiske Sammenslutning", sa, disse tallene samsvarer med en tidligere studie, som viste om lag 40 prosent av Europeiske Jøder aktivt velger å skjule sin Jødiskhet, særlig ved å unngå å registrere sine barn på Jødiske skoler.

Rabbi Margolin sa videre, at en kombinasjon mellom økningen av ekstreme nasjonalistiske bevegelser, den økende Islamisering og Israels overfokuserte krig mot Hamas har satt Jøder i Europa i en vanskeligere situasjon, enn de har opplevd tidligere.

Tallene viser, at det har vært flere angrep mer trakassering av enkelt Jøder og Jødiske samfunn, samt flere demonstrasjoner. I tillegg øker antall politikere, som proklamerer taler mot Israel og det Jødiske folk.