Den tredje Verdenskrig?

Fra Sokelys.com/
23. september 2014.

Amerikanske flyangrep mot ISIS i Syria. Assad regimet varslet.
USA og Arabiske land bombet ISIS terrorister i Syria. Assad regimet varslet på forhånd.

USA og noen Arabiske land har i natt gjennomført omfattende angrep på ISIS mål inne i Syria. I følge CNN skal minst 50 forskjellige mål ha blitt angrepet. I følge siste oppdateringer skal minst 70 Jihadister være skadd eller drept i det omfattende angrepet.

Angrepet skjedde etter, at USA via kanaler informerte Assad regimet om, at angrepet ville komme. Et tjuetalls ISIS aktivister skal være drept eller skadd i dette første USA ledede angrepet mot ISIS militsen. ISIS har allerede sverget hevn.