Kan Islam være Antikrist?

Fra Verdidebatt.no/
23. november 2014.
Av Rudi Wara.

Mange spør seg i dag blant troende - hvorfor har IS så stor fremgang, og hva ligger bak dette.

Bibelen forteller oss om Antikrist. Så hva betyr det å være anti-Kristus. Det betyr: Å nekte, at Jesus er Guds Sønn. Mange tror ikke på Jesus, men det er en annen sak. Men å hevde, at Jesus ikke er Guds Sønn, er enn annen sak.

I den Muslimske verden så er det blasfemi å hevde, at Allah har en sønn. Det står altså, den, som fornekter at Jesus er Guds Sønn, har Antikrists ånd over seg.

Så for å utdype dette mere. Det er de, som aktiv går ut å hevder, at Jesus ikke er Guds Sønn, mange hevder det ikke, fordi de ikke vet - slik som mange i Norge gjør. De har ikke fått opplevelsen av dette.

Men en, som har fått opplevelsen av, at Jesus ikke er Guds Sønn - han eller henne har Antikrists ånd over seg. Men Antikrist ånd og Antikrist er forskjellig. Antikrist vil åpenbare seg i et menneske, som vil komme å gjøre stor tegn og under.

Mange mener, at denne personen kommer til å være en, som mange vil like, han har en personlighet, som fenger, en karisma, som er meget fremtredene. Så det er forskjell mellom å "vite" og det å "tro", at Jesus ikke er Guds Sønn.

De går aktiv ut å hevder, at Jesus ikke er Guds Sønn. Vel, for å hevde det, så må en har en kilde til den informasjonen.

Her er et lengre innslag om, hvorfor Walid Shoebat mener, at Islam er Antikrist.