Bed om fred for Jerusalem.

Fra Bjornolav.blogspot.dk/
19. august 2014.

Anne Graham Lotz (bildet), Billy Graham's datter, går nå ut med en ny anmodning til alle Verdens Kristne om forbønn - denne gang for Israel.

"Det er tid for å kalle og samle Hans folk for å be for Jerusalem. Så jeg inviterer deg til å stå sammen med meg", skriver hun.

Jeg har oversatt en artikkel Anne Graham Lotz, publiserte i går. Utgangspunktet for artikkelen er Salme 122,6: " Be om fred for Jerusalem".

"På første dagen av aksjonen '777' følte jeg, at Gud ba meg ha min oppmerksomhet, ikke bare på Amerika, men også på Israel. For å være ærlig med deg, så har jeg ikke brydd meg om Israel mer enn jeg har brydd meg om Uganda, Moldova, Ukraina, Sør-Korea, Filippinene, Wales, England, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Canada, eller noen av de andre landene hvor jeg har holdt mine kampanjer: "Just give me Jesus".

Jeg elsker dem alle, fordi Gud elsker hele verden. Men når vi ba oss igjennom '777' aksjonen, følte jeg, at Gud tok ansiktet mitt og vendte det mot Jerusalem.

I lydighet mot det, jeg følte, var Hans byrde, skrev jeg Bibelstudiet for september måned i Decision Magazine med tema: Be for Jerusalem.

Rett etter at jeg hadde gjort denne artikkelen ferdig, skrev jeg en blogartikkel med tittelen: Fred for Jerusalem. Jeg delte også noen tanker under en andaktsstund med 40 medlemmer av teamet vårt på vår kvartalsvise samling med tema: Kalt til å be for Jerusalems fred.

Etter dette mottok jeg telefon fra Dr. Jerry Johnson, som er President for National Religious Broadcasters, hvor han inviterte meg til å reise til Jerusalem som medlem av en delegasjon av Evangelikale ledere for å vise min støtte til Israel i denne tiden med konflikter.

Jeg takket ja til dette. Mitt neste oppdrag synes opplagt. Det handler om å kalle og samle Hans folk til å be for Jerusalem. Så nå vil jeg invitere deg til å slå lag med meg. Et svært viktig kall til å be for Jerusalem " Over Davids hus og over dem som bor i Jerusalem, skal Jeg utøse nådens og bønnens Ånd. Da skal de se på Meg som de har gjennomboret. Ja, de skal sørge over Ham slik som de sørger over den enbårne, og de skal klage bittert over Ham slik en klager bittert over den førstefødte. På den dagen skal det være stor sorg i Jerusalem"

" ...og slik skal hele Israel bli frelst, som det er skrevet: Utfrieren skal komme fra Sion. Han skal vende ugudelighet bort fra Jakob. For dette er Min pakt med dem, når Jeg tar bort deres synder". (Sak 12,10-12 og Rom 11,26-27),

Bønneemne:
*At Gud vil øse bønnens- og nådens Ånd over Jerusalem

*At Gud må åpne Jerusalems øyne til å anerkjenne Messias - Yeshua - Jesus.

*At Gud må sønderknuse hennes hjerte, slik at hun ser sin synd og avvisning av Ham

*At Gud må frelse henne åndelig og fysisk i det hun roper ut til Ham.
----------------------------------------------------------------------------------------
Flere afsnit er udeladt.
----------------------------------------------------------------------------------------
Vi kan normalt ikke anbefale denne blog.