David Wilkerson og Endetiden.

Fra Sokelys.com/
28. august 2014.

”Når dere hører om kriger og opprør, la dere ikke skremme. For først må disse ting skje.”

Den militære konflikten mellom Russland og Ukraina viser med all tydelighet, at Russland er i ferd med å vende tilbake til tidligere tiders mørke. Etter 25 år med åpenhet og frihet er mørket på nytt i ferd med å senke seg over vår mektige nabo i øst.

Dagens Russland under Vladimir Putins styre kan på ingen måte sies å være et demokrati. Opposisjonen undertrykkes, og flere journalister, som har hatt mot nok til å kritisere regimet, har blitt arrestert og trakassert, og enkelte har også blitt likvidert.

De politiske valg, som har vært gjennomført i Russland i tiden etter tidligere president Boris Jeltsin, kan på ingen måte sies å ha vært frie og demokratiske, da opposisjonen effektivt har blitt undertrykket og truet.

David Wilkerson var ingen hvemsomhelst innenfor Amerikansk Kristenliv. Gjennom mer enn femti år fikk denne uklanderlige gudsmannen frimodig proklamere sitt budskap om kors, hellighet og hengivelse til Kristus Jesus.

En svært viktig del av David Wilkersons tjeneste var å forberede Guds folk for Jesu Kristi gjenkomst og Guds dom.

Wilkersons første viktige bok omkring det profetiske var boka “Visjoner”, som ble utgitt i 1973, Senere fulgte David Wilkerson opp med en bok, som het “Festen er over” samt “America’s Last Call: On the Brink of a Financial Holocaust” og “Set the Trumpet to Thy Mouth”.

David Wilkersons første viktige bok omkring dette temaet var “Visjoner”, som ble utgitt i 1973. I boka, som relativt hurtig ble en bestselger innen for sjangeren “profeti/de siste dager” fortalte Wilkerson om en rekke hendelser, som skulle ramme USA og resten av verden med økt hyppighet og styrke i tiden før Jesu gjenkomst.

Jordskjelv, orkaner, krig, ungdomsopprør, moralsk forfall, en falsk Jesus vekkelse og ikke minst Kirkelig aksept av homofili var blant tingene, Wilkerson profeterte om. Nå 41 år senere kan vi bare konstatere, at David Wilkerson langt på vei har fått rett, selv om enkelte røster protesterer.