David Wilkersons profetier om Rusland.

Fra Sokelys.com/
28. august 2014.

En av de mest bemerkelsesverdige forutsigelsene, man finner i “Visjoner”, er Wilkersons ord om, at Sovjetunionen skulle kollapse, og at jernteppet skulle kløyves.

Da David Wilkerson fikk sine visjoner, var Leonid Bresjnev Sovjetunionens mektige leder, og Kommunismen var på fremmarsj mange steder.

Mellom Øst og Vest rådde den “kalde krigen”, og Verden levde under frykten for ett veldig kjernefysisk ragnarok.

Den Kristne Kirke i Russland og Øst Europa levde under konstant forfølgelse, og troens menn og kvinner ble i hopetall fengslet eller trakassert. Mange ble martyrer, og hundrevis av Kristne predikanter, pastorer og prester råtnet i fangehull og arbeidsleirer.

Den undertrykte kirke i Øst-Europa og Sovjet var gjenstand for de troendes bønner i den frie verden.. Bibelen var tilnærmet ei forbudt bok, og regimene i øst hevdet stolt, at man var i ferd med å utrydde religiøs overtro.

Russland og kommunismen hadde avskaffet Gud, og Ateisme og gudløshet rådde grunnen i det veldige Sosialistiske imperiet.

Lys og håp i mørke
Men midt i denne tid av mørke skulle det bli tent et håpets lys for skarene bak jernteppet. “Guds Hellige Ånd vil kløyve jernteppet og oppsøke hungrige hjerter i Russland og Øst Europa og Kina.” sa Den Hellige Ånd til David Wilkerson.

“Det skal komme en midlertidig fredstid, for at Evangeliet skal bli brakt inn til disse (da) Kommunistiske og lukkede land,” med “åndelig fornyelse og vekkelse”.

Imidlertid skulle den kommende åpenhet ikke vare veldig lenge, og hele fire ganger nevner Wilkerson, at dette skal være midlertidig og i begrenset periode.

Gud åpnet jernteppet av to grunner: Evangeliet om Kristus skulle slippes inn, og Guds folk, Jødene skulle hentes ut. Da Wilkerson framsatte sin profetiske forutsigelse i 1973, var det helt utenkelig, at jernteppet skulle kollapse og mange lo overbærende av hans uvirkelige spådom.

Bare noen få år senere, i 1987 stilnet latteren, da Sovjetunionen kollapset, etter at Michael Gorbatsjov innførte sitt “glasnost og perestrojka”. Den Hellige Ånd hadde kløvet jernteppet!

På vei mot mørke?
Konflikten mellom Russland og Ukraina har utløst nye spenninger mellom Øst og Vest. Etter år med samarbeid og vennskap mellom Russland og Vesten går fredstiden nå mot slutten, og det hersker igjen mistro og tilnærmet kald krig mellom Vesten og Russland.

 Den mektige Russiske Bjørn viser på ny sine tenner, og forholdet mellom det USA-ledede Nato og Russland er på frysepunktet. Alt militært samarbeid er brutt, og på nytt truer Russland sine naboer militært.

Mens Ukraina dels er under angrep fra Russiske styrker, som kjemper for “Eeparatistene”, er de andre øst-Europeiske landene, deriblant Polen og de Baltiske landene, nervøse for, hva den Russiske Bjørnen kan finne på.

Man vet egentlig aldri helt, for Putin sier en ting over telefonen med Vestlige ledere, men gjør noe annet hjemme på bakken.

Om det, som nå er i ferd med å skje, skrev Wilkerson følgende: “Etter en kort periode med åndelig vekkelse blant mange, kommer dørene plutselig til å bli stengt, og et forfølgelses skal tilta i intensitet og oppsluke disse nasjonene.”

Med litt andre ord, Russland vender tilbake til sitt tyranniske mørke, og daglig blir vi via media påminnet om, at trusselen fra Øst er høyst reell. Temperaturen mellom Øst og Vest ble skrudd ytterligere opp, da det i dag ble kjent, at Russland nå har sendt styrker inn i Ukraina, på tross av at Russland gjentatte ganger har garantert, at det ikke ville skje.

“Mor Russland” samler sin skarer under “Gogs favn”, og vi går farlige tider i møte.