Israel, Guds paktsfolk!

Fra Helligild.no/
2. august 2014.

Israel er Guds paktsfolk og vil alltid være det. Det kan ikke noe menneske eller FN forandre på!

Herren Gud har inngått en urokkelig og uforanderlig avtale med det Jødiske folk igjennom Abraham og hans sønn Jakob, som fikk navnet Israel!

1 Krønikebok 16:14-15, 17-18: " Han er Herren vår Gud; hans dommer er over all jorden. Kom evindelig hans pakt i hu, det ord han fastsatte for tusen slekter. Han stadfestet den som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel, idet han sa: Dig vil jeg gi Kana’ns land til arvelodd."

Men når det er sagt, så må vi Kristne ikke glemme, at Jødene ikke er Kristne,  og heller ikke født på nytt! For Israel er det enda ikke åpenbart, at Jesus ER lovens ende! Og at mennesker i dag ikke blir rettferdiggjort for Gud ved lovgjerninger og religiøse ritualer, men bare ved å tro på Jesus, som er Guds påskelam! Rettferdigjørelsen er i dag nåde ifra Gud!

Israel har i dag et verdslig demokratisk styresett, som er lik Vesten. Og Jødene i Israel er ikke engler, eller feilfrie mennesker - de begår feil og gjør mange dumme ting i krig og i fred, fordi de mangler åpenbaring om, hvem Jesus er!

Derfor så er det mye synd i Israel i dag, for de blir ikke ledet av Ham, som er Fredsfyrsten Jesus, men går på kompromiss med synd og urenhet i sitt eget samfunn, akkurat som verdslige demokratiske og ugudelige sammfunn ellers i Vesten!

Derfor ser vi de samme syndene i det Israelske sammfunn, som vi ser i Vesten i dag! Så Gud beskytter ikke Israel på grunn av Jødene selv, men på grunn av sin pakt og avtale med Abraham!

Han er en Gud, som i all evighet holder, hva Han har lovet!