Løftelandet.

Fra Facebook.
Marts 2013.
Av Dan Johansson.

På kartet kan du se den vite linjen, som omtrentlig peker ut det området, som kalles Løfteslandet. De beskrevne grensedragningene finner du til dels i 1 Mosebok, kap. 15. Også i 5 Mosebok kap. 1 og 11.

Profeten Esekiel beskriver også de forskjellige grensedragningene i kapittel 46. I et forsøk på å tyde alle de urgamle navn og oversette de til dagens i en moderne kartbok, så blir Løfteslandet omtrent slik, som den hvite markeringen viser.

Gasa-området ser vi i en litt lysere tone. Det var det området, som ifølge løftene tilfalt Dans stamme. Men dette satte de seg imot, og i stedet gikk de opp i det nordre området av landet. Her inntok de et område i nærheten av Hermon og Golan-høydene.

Vestbanken er også markert i en lysere tone. Vestbanken er det, som i Bibelen blir kalt Judea og Samaria. Her forsøker de Palestinske myndighetene å opprette en ny stat under navnet Palestina. Dette er helt i strid med det profetiske ord, og Herren kommer til å straffe dem, som forsøker å dele opp landet hans. Dette står i Joel, kap. 4 og blir betegnet som dommen i Josafats dal.

Den fullstendige oppfyllelse av Løfteslandet kommer antakelig til å skje, etter at Jesus har kommet tilbake og sammen med brudeskaren står på Oljeberget. Så vil Tusenårsriket bli opprettet med Jerusalem som hovedstad.