Bedeemne.

Fra Nyt Liv.
December 2014.

Evangeliet presses ud af det offentlige rum – forkyndelses og ytringsfriheden bliver truet.
Folketinget har nu haft et lovforslag om en ny medielov for bla. de ikke kommercielle lokalradioer i Danmark til 1. behandling. Vedtages den nye lov, skærpes kravene om programvirksomheden meget stærkt, idet programmerne skal være aktuelle og faktisk relatere sig til og udspringe fra lokalområdet.

Mange af de Kristne lokalradioers programmer er forkyndende og Bibelundervisende, og mange af de forkyndere, som producerer andagter, Bibelundervisning, og forkyndelse, er ikke bosiddende i de lokale sendeområder. Det gælder f.eks Jørgen Skydstofte, som har produceret programserien Vejen Gennem Bibelen med stof nok til 2.000 Bibelundervisende programmer, og Hans Erik Nissen, der har lavet programserien Guds Ord er Levende med stof nok til 1.000 forkyndende programmer.

Flere af de Kristne lokalradioer har eksisteret i over 20 år, og nogle har rundet de 30 år. Det har været et privilegium, at kunne være med til at sprede Evangeliet om synderes frelse ved Guds levende og blivende Ord. Det vil være et klart anslag mod forkyndelsesfriheden og ytringsfriheden i Danmark, hvis det næsten bliver umuligtgjort, at lave og udsende forkyndende programmer i de lokale elektroniske æterbårne medier til den Danske befolkning.

- Bed Gud om, at der fortsat bliver mulighed for, at den forkyndende programvirksomhed kan fortsætte fra de Kristne lokalradioer i Danmark!!