Verdensmaktene har gitt opp å stanse Iran.

Fra Miff.no/
26. februar 2015.
Av Tor-Bjørn Nordgaard.

Netanyahu mener, verdenssamfunnet nå ser ut til å ha akseptert, at Iran i løpet av noen år vil ha utviklet atomvåpen.

- Hvis avtaleforslaget blir signert, vil dette tillate Iran å bli en atomstat. Med stormaktenes samtykke vil altså Iran – som åpent erklærer sitt mål om å ødelegge staten Israel – få godkjenning til å utvikle atomvåpenproduksjon, sa Israels Premierminister Benjamin Netanyahu mandag, ifølge Times of Israel.

Kommentaren var en reaksjon på, at nyhetsbyrået AP bekreftet det, Israelske kilder lenge har hevdet: At atomavtalen, som diskuteres mellom Iran og Verdenssamfunnet representert ved P5+1, vil kunne gi Iran tillatelse til å beholde flere tusen sentrifuger for anrikning av uran, og innebære en potensiell begrensning i tid for internasjonale inspektørers tilgang til fasilitetene.

USA har benektet innholdet i rapporten, men nekter samtidig Israel fullt innsyn i forhandlingene.

Skarpeste kritikk hittil
Onsdag kom Netanyahu med sin hittil skarpeste kritiske kommentar til de pågående forhandlingene. Nå, mener han, det ser ut som om, Verdensmaktene har gitt opp å klare å stanse Iran fra å utvikle atomvåpen.

– Israel står overfor den trusselen, det er, at Iran bevæpner seg med atomvåpen, med et erklært mål om å utslette oss, sa han.

– Ut i fra avtalen, som nå tar form, ser det ut til, at Verdensmaktene har gitt opp målsetningen om å stanse Iran, og at de aksepterer, at Iran gradvis i løpet av noen år vil utvikle kapasitet til å produsere mange atomvåpen. Det kan hende, de aksepterer dette, men jeg er ikke villig til å akseptere det, uttalte Netanyahu.

Verdenssamfunnet representert ved P5+1 (USA, Russland, Kina, Frankrike, Storbritannia og Tyskland) forhandler med Iran om å oppnå en permanent avtale om begrensninger i landets atomprogram, mot heving av økonomiske sanksjoner.

De har satt frist 31. desember for å oppnå en rammeavtale, som så skal utmeisles i detalj innen utgangen av juni.

Netanyahu ser det slik, at USA's godkjennelse av rammeavtalen kan være det siste hinderet for, at den blir inngått, og derfor vil han gjennomføre en omdiskutert plan om å tale til den Amerikanske Kongressen om Iran-trusselen 3. mars mot President Obamas vilje.

24. mars skal Kongressen stemme over, om USA skal gi sin tilslutning til rammeavtaleforslaget.