Ønske om bøn mødes med trusler.

Fra Miff.no/
20. maj 2014.

Et lovforslag om, at Jøder skal få tillatelse til å be på Tempelplassen i Jerusalem, møtes fra Palestinsk hold med forvrengning av innholdet og trusler om sterke reaksjoner fra hele den Muslimske verden.

Siden Jerusalem ble samlet under Israelsk kontroll i 1967, har Jøder kun hatt adgang til sin religions helligste sted som turister, med forbud mot å be der, fordi plassen som kjent er under Muslimsk kontroll. Nå fremmer Knesset-medlemmer fra Arbeiderpartiet og Likud et forslag om en lovendring, som vil tillate Jøder å besøke Tempelplassen for å be. Skulle forslaget gå gjennom, vil det være første gang siden det andre tempelets ødeleggelse, at dette blir mulig.

Vil ha religionsfrihet
Forslaget, som stilles av Miri Regev fra Likud og Hilik Bar fra Arbeiderpartiet, har som mål å utvide religionsfriheten på Tempelhøyden, slik man har gjort ved Patriarkenes grav i Hebron, hvor Jøder og Muslimer deler det hellige stedet.

Det er ventet, at lovforslaget vil møte motstand fra blant andre statsminister Netanyahu, fordi en slik lovendring vil kunne medføre sterke reaksjoner blant Palestinerne. Om lovendringen ikke får flertall, vil Regev forsøke å vinne frem gjennom å fremme saken i rettssystemet i stedet, skriver Ynetnews.com.

Det oppstår jevnlig uroligheter og sammenstøt på Tempelhøyden som et resultat av Muslimske reaksjoner på, at Jøder besøker stedet.

Venstresiden sammen med Likud
Hilik Bar sier, han er stolt over å fremme lovforslaget som en representant for venstresiden i Israelsk politikk.

- Jeg tror, at full likebehandling på Tempelhøyden vil føre til, at Jøder og Arabere vil leve side om side. Jeg har insistert på, at autoriteten til Waqf (de Muslimske vaktstyrkene, som kontrollerer området) ikke skal rokkes ved, men at Muslimene må forstå, at vi også har rett til å be der, sier Bar.

- Hvis noen på venstresiden har problemer med Jødisk bønn på Tempelhøyden, vil det være vanskelig for dem å begrunne, at de mener, andre etniske grupper lider under diskriminering, sier han.

Gjengir forslaget feil
Talsmenn for de Palestinske selvstyremyndighetene har reagert sterkt mot forslaget, og i uttalelsene, de har kommet med, ser det ut til at innholdet i lovforslaget forvrenges. Forslaget innebærer at Jødene skal få lov å komme til den åpne plassen på Tempelhøyden for å be, men slik de Palestinske talsmennene uttaler seg, referer de det som om, Jødene ønsker å be inne i al-Aqsa moskeen, og dele den med Muslimene, skriver Times of Israel.

Al-Aqsa moskeen (Klippemoskeen) har stått på Tempelplassen siden det syvende århundret, og regnes innen Islam som Muslimenes tredje helligste sted.

Truer med konfrontasjoner
Mohammad al-Madani, som leder den Palestinske komiteen for samarbeid med det Israelske samfunnet og sitter i Fatahs sentralkomité, sa i en uttalelse til pressen søndag, at enhver tillatelse til at Jødene skulle få ”be inne i al-Aqsa moskeen ville få situasjonen i regionen til å eskalere, og føre til sterke konfrontasjoner, ikke bare mellom Israel og det Palestinske folket, men mellom Israel og den Arabiske og Muslimske verden”.

- Det Palestinske folket, så vel som den Arabiske og Muslimske verden, avviser bestemt alle Israelske overtramp mot de hellige stedene til Islam og Kristendommen, sa han i uttalelsen.

Et Arabisk Knesset-medlem har med sine uttalelser bidratt til å opprettholde misforståelsen om, at forslaget innebærer Jødisk bønn inne i Moskeen.

Regev understreker, at forslaget ikke innebærer noen endret status inne i Moskeen.

- Vi vil ikke inn i al-Aqsa. Vi vil inn på Tempelplassen. Vi vil, at en Jøde skal kunne komme dit med tefillin (lærremmer med Torah-vers, en gjenstand som brukes under Jødisk morgenbønn), uten å bli arrestert, sier Regev.