Palæstinenserne er Filistrene.

Fra Facebook.
2. maj 2014.
Av Kjell Nygaard-Andersen.

"Palestinerne" er en latinsk oversettelse av "Filisterne", det folk, som var Israels største fiender i gammel tid, men var borte som et folk allerede på Jesu tid. Det var den Romerske Keiser Hadrian, som i år 135, etter å ha bekjempet det Jødiske opprøret gjennom tre års kamper, der Jødene ofte påførte Romerne smertelige tap, og som ikke minst svei i stoltheten.

Derfor ønsket Keiseren å vise det Romerske rikets suverenitet, ved å ødelegge det Jødiske folkets røtter og forbindelse til løftelandet for all evig tid. Gud visste det måtte skje, fordi Jakob igjen skulle ut i diaspora/eksil for vår - den Kristne menighetens - skyld, og bringe med seg Skriften (jf. Romerne 11:24-29).

Keiser Hadrian gav derfor Judea og Samaria navnet "Palestina", som altså egentlig betyr FILISTERLAND, for å ydmyke Jødene, som han hatet etter deres harde kamper mot den Romerske okkupasjonshæren.

Men selve bedraget om de Palestinske områder skjer jo først, når Araberne begynner å utnytte dette til Islams favør med PLO og Arafats lære om, at Palestina er deres gamle land. Dette henger igjen sammen med Islams lære om en total seier på jorden, og at det ikke må tåles, at "vantro" - ikke-Muslimer, kan styre et landområde, der Islam en gang har styrt.

Men Araberne kom jo ikke til Det Hellige Landet, før Islam ble deres religion på 600-tallet, derfor er alle røtter til dem en åndelig forfalskning, som også Gud tillater nå i den siste tid, for å prøve TROEN hos alle mennesker, om de "har kjærlighet til sannheten" (jf. 2 Tess 2:3-12).

Gud slipper ikke taket i Israel, men det er altså TRO, som mangler både i den Kristne verden og Israel, som vil gi HELE LANDET tilbake.

Det er Herren JESUS, som EIER SION (Salme 132:13-14), og Jødene HAR IKKE LOV Å FORHANDLE ELLER BYTTE BORT landet (3 Mosebok 25:23). Det er derfor mange sekulære folk i Israel, som heller ikke forstår Israels rolle i frelseshistorien og i Guds øyne, fordi de ikke leser i Bibelen og ikke bryr seg om Ånd og Sannhet.

 Men Gud skal lede både den Hedenske og Jødiske troende menighet til seier, og Israel vil aldri tilfalle hans fiender, fordi Gud har bestemt det slik. Det er ikke "smak og behag" eller verdens politiske spill, som avgjør, hvem som skal bo i Kanaans land, som ble gitt Jakob til arv og eiendom, men bare Gud - YHWH.

Guds fred, og Gud velsigne Israel