Koplingene mellom Hamas og UNRWA.

Fra Erlsund.wordpress.com/
1. august 2014.

Hvordan kunne Hamas plassere raketter, installere eksplosiver og bygge tunneler uten at personal fra UNRWA la merke til det? Spørsmålet er relevant og dukker jevnlig opp i sosiale medier.

Under de siste ukers krig mellom Hamas og Israel, er det ved tre anledninger funnet raketter under skoler, drevet av "United Nations Relief and Works Agency" (UNRWA-FN). I tillegg ble tre Israelske soldater, i følge IDF (Israelske forsvaret) nylig drept av en eksplosjonsfelle. instalert i veggene på en UNRWA-drevet helseklinikk.

Innrømmelser fra tidligere UNRWA-sjef
Dessverre skrives det lite om koplingen mellom Hamas og UNRWA i mediene. Men opp gjennom årene har det vært skrevet såpass mye om temaet, til at det er mulig å si at det er koplinger.

I et intervju i Kanadisk tv i 2004 med Peter Hansen, en tidligere sjef for UNRWA, ble det gjort innrømmelser. Blant annet sa han, at det jobber Hamas-medlemmer i organisasjonen. Han påpeket at Hamas er en organisasjon med mange grener, men ikke alle støtter den væpnede delen.

•UNRWA krever også av sine ansatte, at de oppfører seg i overenstemmelse med FN`s normer og standarder for nøytralitet, sa han videre.

Ansatte knyttet til Hamas
Opp igjennom årene har det flere ganger vært bråk rundt UNRWA-ansatt, som ikke skal ha oppfylt FN`standarder og normer.

Nettstedet, Honest Reporting, jobber med å forsvare Israel mot skjev og urettferdig mediedekning. I en artikkel i 2004 viste de til flere situasjoner, hvor UNRWA-ansatte skal ha vært innvolvert:

•I mai 2004 ble en UNRWA-ambulanse filmet, i det to væpnede Palestinaarabere går inn i bilen, som trolig også fraktet levningene av to Psraelske soldater.

•I 2002 rapporterte det Israelske sikkerhetspolitiet, Shin bet, at et antall UNRWA-fasilititer i Gaza ble brukt som depo for våpen og møtested for Hamas.

•Samme året innrømmet Nidal Nazzal, et medlem av Hamas, at han hadde brukt en UNRWA-ambulanse til å frakte våpen og eksplosiver.

Flere liknende saker er tilgjengelig på nett.

Kritikk fra tidligere ansatt
I begynnelsen av 2009 ga James G. Lindsay, en tidligere juridisk rågiver og konsulent i UNRWA, ut en rapport i håp om å bidra til reformer i UNRWA. Et av områdene, som ble tatt opp, var koplingen mellom Hamas og organisasjonen.

•USA har lover som forbyr at skatteyteres midler skal gå til terrororganisasjoner som Hamas. UNRWA sier, de har tiltak for å sikre, at de unngår ansatte med terror-bånd. I virkeligheten sjekker de ikke sine ansatte mot egnede terrorlister.

UNRWA kryss-sjekker mot FN`s 1267-liste, men dette registeret inneholder bare noen få hundre al-Qaida-og Taliban-terrorister og ingen fra Palestinske terrorgrupper.

UNRWA har avvist forsøk på å få ansatte kontrollert mot Amerikanske lister over terrormistenkte. Begrunnelse har vært, at disse listene kommer fra et enkelt land i stedet for fra FN.

Når det i 2009 ble avholdt valg på syv og tyve plasser i arbeidstakerforening i UNRWA ,vant den Hamas-kontrollerte Islamist blokken sytten, Fatah-blokken vant ni og én gikk til en uavhengig.

Både Israelske og Arabiske medier skriver dette. Med disse koplingene i bakhodet er det relevant å spørre, hvordan det kan oppbevares raketter på skoler, installeres eksplosiver i vegger og graves tunneler under en helseklinikk, uten at noen i UNRWA har vært klar over det.

Koplingen kan også skape mistillit til statistikk og rapporter. som presenteres fra organisasjonen.