Antisemittisme på vei inn i Norske skoler.

Fra Tarud.wordpress.com/
22. oktober 2014.

Jødehat har økt betydelig i Norge i de siste årene. Konflikten mellom Israel og Palestinere er en hovedårsak til det.

Mange i Norge forstår ikke forskjellen mellom en legitim kritikk av staten Israel og anti-Jødisk ytringer.

Når Arabere eller Muslimer dreper/massakrerer andre Arabere/Muslimer vekker dette lite reaksjon i Norge, og mange ser på det nesten som noe “naturlig”. Men når Jødene i Israel er involvert i politisk uenighet eller vold, da blir Israel (underforstått – Jødene) karakterisert som “brutale”, “mordere”, “Nazister” osv.

Israel er (fremdeles) det eneste demokrati i Midtøsten med menneskerettigheter og verdigrunnlag, som ligner det i Europa. Arabere/Palestinere holder seg til menneskesyn, hvor kvinner er mindreverdig, homofili er kriminelt, og menneskerettigheter, som betyr noe helt annet enn det, som er vanlig hos oss. Likevel tar mange i Norge side med Palestinere i sin kamp mot Israel.

Avisen Budstikka beskriver 19. oktober en utstilling ved Nesbru videregående skole, som kan ikke karakteriseres som noe annet en Antisemittisk. Ifølge assisterende rektor Dag Brustad “reflekterer utstillingen mye av det, som er den Norske offisielle holdningen”, og han er sikkert rett i det.

Men er dette en grunn for å fremme Antisemittiske holdninger i en Norsk skole? Prosjektet, som innebærer flere andre pro-Palestinsk aktiviteter, støttes av Kirkens Nødhjelp, som er kjent for sin anti-Israelske og ant-Jødiske holdning.

Skal vi akseptere, at våre barn blir oppdratt til Jødehat i Norske skoler, slik som det var i våre foreldre- og besteforeldres tid?
----------------------------------------------------------------------------------------------
Indsæt roligt Danske, hvor der står Norske.