"Frafallet og Antikrist" av Thoralf Gilbrant - video.