Israel ber om Guds velsignelse over sin nasjon.

Fra Israeltoday.no/
6. april 2015.

Tusenvis av Israelske Jøder strømmet til Jerusalems Klagemur i skyggen av Tempelberget på mandag for å be om Guds velsignelse over sin nasjon.

Den Prestelige velsignelsen skjer tre ganger i året, i løpet av Påsken, Sukkot (Løvhyttefesten) og på Shavuot (Pinse). Det er de tre Pilegrimshøytider, hvor Bibelen befaler Israels menn å gå opp til Jerusalem og tilbe Ham.

Arrangementet ledes av hundrevis av Cohanim, de Jøder, som kan spore sin avstamning til familien til Aron, Moses bror og Israels første yppersteprest.

Følgende ord blir resitert av Israels Prester over menigheten:

- Måtte Herren velsigne deg og bevare deg; Måtte Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig mot deg; Måtte Herren løfte sitt ansikt til deg og gi deg fred.

Det er de samme ordene, som Mosebok 6:23-27 forteller oss, at Aron og hans sønner leste over Israels forsamling under deres opphold gjennom ørkenen.   