USA ber Norge støtte Iran avtalen.

Fra Spikerscorner.blogspot.no/
1. april 2015.

En anonym kilde i Utenriksdepartementet sier til VG i dag, at USA har anmodet Norge om å bidra med støtte til Iran avtalen.

USA ønsker å danne en bred koalisjon av land, som kan støtte opp om den Iran avtalen, som nå er utarbeidet, slik at den demokratiske prosessen kan komme raskere igang.

USA mener, Norge har mye å bidra med, både på det økonomiske og politiske plan, siden vi har gode diplomatiske erfaringer i forbindelse med tidligere fredsforhandlinger i Midt Østen.

Kilden i Utenriksdepartementet sier til VG, at Solberg regjeringen stiller seg positiv til forespørselen fra USA, og at en nå vil vurdere hvilke tiltak, som kan være aktuelle. Regjeringen venter likevel motstand fra KrF og Venstre.