Hjørnesteinene i Kristen lære.

Fra Facebook.
27. april.
Av Sigurd Eikeland.

I dag 2000 år etter Jesu oppstandelse, har ingen annen læresetning i Bibelen vært mer angrepet enn doktrinen om Jesu legemlig oppstandelse. Og det er ikke til å undres over, for det er hjørnesteinen i all Kristen lære.

Med Jesu oppstandelse står og faller hele strukturen av den Kristne lære og det Kristne liv. Hvis Oppstandelsen ble motbevist , ville hele Kristendommens system smuldre til støv og ha mindre tillit enn de villeste myter fra det gamle Hellas eller Rom.

Djevelen vet dette , og derfor er hans første og hyppigste angrep på sannheten om Kristus rettet mot disse to store sannheter: Jesu jomfrufødsel og Hans legemlige oppstandelse. På disse sannheter hviler hele vår Kristne tro.

Ødelegg en av disse, og begge faller, for det kunne ikke bli en oppstandelse uten en jomfrufødsel. Og hvis det ikke er en oppstandelse, så blir jomfrufødselen en absurditet.

Oppstandelsen var en av de første ting, som ble dradd i tvil etter Hans Korsfestelse. Da vaktpostene kom til Romerne med nyheten om jorskjelvet, og at steinen var blitt rullet bort fra åpningen, oppfattet de straks meningen med dette. De bestakk straks vaktpostene til å si, at disiplene hadde kommet og stjålet Jesu legeme, mens de sov, og søkte å stemple hele påstanden om Hans oppstandelse som bedrag og løgn.

Helt imot hver fornektelse sier legen Lukas, at "Han fremstilte seg levende med mange ufeilbarlige beviser, etter at ha hadde lidt."

Han regnet ikke opp disse bevisene, for Han antok, at de, han skrev til, var helt fortrolig med det, han henviste til.