- Bli hjemme i Europa, drep en Jøde!

Fra Sma-norge.no/
6. december 2014.
Av Willy Gjøsund.

Muslimer, som verver medlemmer for IS i Europa, kommer nå med nye muligheter for dem, som ikke vil reise til Midtøsten:

– Bli i Europa, drep en Jøde.

Det er den anerkjente Algemeiner, som skriver dette, med henvisninger og linker til New York Times.

I en artikkel i sistnevnte avis om en Muslimsk tenåringsjente, som var forsvunnet fra den Franske byen Bethoncourt, skrives det: “En annen jente på 15 år, som ble forhørt av Franske etterretningsagenter i det, hun skulle dra til Syria for flere måneder siden, har i tiden etterpå fortalt myndighetene, at da de, som hadde rekruttert henne, innså, at hun ikke kunne dra fra landet så fort, begynte å presse på for, at hun skulle angripe Jøder i hjemlandet. Hun fortalte dem, at hun hadde begynt å se etter våpen og passende mål.”

Videre fra The Times: Eksperter sier, at problemene later til å være mest alvorlig i Frankrike. Her er det en stor Muslimsk befolkning fra Midtøsten og Nord-Afrika. Mer enn ett hundre familier har hatt kontakt med eksperter for å få hjelp til å takle den voksende radikaliseringen, som skjer med døtrene deres.

Algemeiner skriver videre, at IS har de siste ukene har spisset sin Antisemittiske og anti-Israel retorikk.

– Kalifatets flagg skal reises over Jerusalem og Roma, selv om jJdene og Korsfarerne forakter dette.

Dette er fra en artikkel i et blad, som IS utgir.

- Mens Verdens øyne er rettet mot den løgnaktige dekningen av kampen om Kobane, søker øynene til Den Islamske stat over Vesten og Østen, og forbereder seg for en utvidelse som – med Allahs velsignelse – skal få en slutt på den Jødiske staten, og resten av de frafalne Korsets forbundsfeller.