Samuel Steinmann er død.

Fra Bjornolav.blogspot.dk/
2. maj 2015

Det er med sorg og stort vemod vi mottar beskjeden om, at Samuel Steinmann er død. Steinmann døde i natt 91 år gammel. Dermed er en epoke over.

Samuel Steinmann var den siste gjenlevende av de Norske Jødene, som ble deportert i 1942. Som tidsvitne har han satt djupe spor i den Norske befolkning. Ikke minst gjennom det kolossale arbeidet Steinmann nedla for å fortelle om grusomhetene, han og andre av Jødene ble utsatt for til Norske ungdommer.

Steinmann var 19 år, da han ble tvunget ombord på fangeskipet Donau sammen med 532 Jøder og fraktet til konsentrasjonsleiren Auschewitz-Birkenau. Samuel Steinmann var en stillferdig og god mann, ja, om ham vil jeg bruke ordet høvisk. Som betyr hadde en høflig, dannet og ærbar oppførsel.

Et møte med Steinmann satte spor hos alle. Selv fikk jeg anledning til å snakke med ham på telefon. Bare det å høre måten han snakket på, gjorde noe med deg. Måtte han nå få hvile hos Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, og måtte Norge forvalte det, han har lagt igjen hos oss av medmenneskelighet, og ta vare på hans stemme i kampen mot Nazismen, menneskeforakten og ondskapen.

Vi må aldri glemme det, Samuel Steinmann og Jødene ble utsatt for.