Frikirkerne skal nu overvåges.

Fra Noer.info/1-dk/
1. maj 2015.
Af Johny Noer.

 Den Minister, som for et par år siden gennemførte en ny Antikristelig lov i Folkekirken, vender sig nu mod Frikirkerne!

Han citerer i rapporten om oprettelsen af et udvalg for Danmarks ikke-Folkekirkelige trossamfund Grundlovens 69. paragraf. Der står skrevet: ”De fra Folkekirken afvigende trossamfund ordnes nærmere ved lov.”

De troende i Danmark lægger især mærke til den paragraf i dette oplæg, som siger, at (citat): ’udvalget skal sikre, at forslag og anbefalinger er forenelige med grundloven’.

Mistilliden til præcis denne forsikring er umiddelbar, idet et betydeligt antal Danske borgere har stævnet netop denne minister for grundlovsbrud… og at den nedlagte påstand sigter på nøjagtig de forhold, som den pågældende minister har krænket ved sit overgreb på nationalkirkens indre forhold.

Folkekirkens Biskopper har allerede hejst det røde flag! Hvor er Frikirkernes ledere henne? Hvis de tror, at de kan undfly denne forfølgelse uden at gøre modstand, tager de fejl.

MINISTERENS SKJULTE AGENDA
Ministeren for Ligestilling, Manu Sareen, forfølger nu – så vidt det kan forstås – sit berygtede ærinde med henblik på, at vielser af par af samme køn skal kunne finde sted i Kirken! Det er lykkedes ham at få dette skarlagenrøde ’regeringsgrundlag’ gennemført med hensyn til Den Evangelisk-lutherske Kirke, Folkekirken, i Danmark.

Ægtevielser af homoseksuelle og lesbiske par finder nu sted (med et splinternyt vielsesritual) i sognekirker over det ganske land – men dette er åbenbart ikke tilstrækkeligt for den tidligere Kirkeminister! Han vil have disse vielser (og de dermed følgende Antikristelige ritualer) ind i landets Frikirker!

”Jeg kan nu som Minister af ligestilling og sociale forhold give vielsesbemyndigelse til Præster i de udenfor Folkekirken stående trossamfund,” erklærer han i den nu offentliggjorte kommissoriumsrapport (Trossamfundsudvalget).

Det er herefter op til Præsterne fra disse frie trossamfund at gætte sig til, hvilke betingelser, Ministeren vil stille, for at give en sådan ’vielsesbemyndigelse’. Hvis de pågældende Præster har vanskeligt ved at gennemskue dette oplæg, så kan jeg hjælpe dem: Ministeren vil fremover kun give vielsesbemyndigelse til de Frikirkepræster, der er villige til også at ægtevie homoseksuelle par.

De berørte Frikirkepræster bør her ikke være så naive at tro, at de får lov til i udvalget at protestere mod et sådant overgreb! Udvalgets døre er på forhånd lukkede og aflåste for at sikre, at ikke en eneste af de berørte trossamfunds Præster slipper ind.

Folkekirkens Biskopper har allerede protesteret mod en sådan ordning. Der ventes nu kun på, at de Præster, som sagen drejer sig om, følger med op på barrikaderne.

DEN SORTE LISTE
Når Ministeren for ligestilling, Manu Sareen, i sin kommissoriumsrapport skal forklare, hvorledes han vil ’regulere forholdene’ i de frie, danske trossamfund, så starter han med at forklare, at (citat): ’Det fremgår af § 15 i ægteskabsloven, at ægteskab enten kan indgås borgerligt eller kirkeligt’.

Det vil sige, at han – som et af hovedpunkterne i sin såkaldte ’lovregulering’ atter har fat i ægteskabsloven. Den har han fået forandret, så at homoseksuelle kan blive viet i Folkekirken… og det lurer her bag linjerne, at han har samme hensigt med henblik på at give vielsesbemyndigelse til landets øvrige trossamfund.

Første punkt på Ministeren sorte liste, som ’eksperterne’ nu skal gennemgå, er bl.a. de trossamfund, der ikke blot søger momsfritagelse – men vielsesbemyndigelse.

Det andet punkt skal behandle ’kriterierne for at opnå godkendelse – ja, hvorledes myndighederne kan ’tilbagekalde en godkendelse’.

Det tredje punkt på Ministerens ildevarslende liste er ’Retsvirkningerne' -  ikke kun i relation til momsfritagelse – men til vielsesbemyndigelse.

Det fjerde punkt omtaler ikke længere momsfritagelsen, men går direkte til sagen (citat): ’Tilbagekaldelse af vielsesbemyndigelse’.

Det femte og sidste punkt søger at gyde olie på vandene ved at hævde, at man kun er interesseret i (citat): ’større åbenhed og indsigt i trossamfundenes forhold’ – hvilket på godt Dansk vil sige: Mere overvågning!