"Den nye Himmel og den nye Jord" ved Aksel Valen-Sendstad - video.