Joel Richardson: Mange beviser på, at Antikrist er Muslim.

Fra Sokelys.com/
5. maj 2015.

En Muslimsk Antikrist?
Den Kristne Kirke har søkt i mange retninger for å finne ut, hvor den Bibelske Antikrist vil komme fra. Tradisjonell Pinseteologi har ofte plassert Antikrist som en Europeisk hersker, som vil fremtre innenfor EU, mens andre har plassert ham som Amerikansk President. Enkelte retninger, som eksempelvis Syvendedags Adventistene er skråsikre på, at Antikrist er Paven, mens enkelte hevder, at Antikrist vil stå opp i den Islamske verden.

Joel Richardson, forfatter av blant annet “The Twelfth Imam”,The Last Days” og et titalls andre bøker mener, at det er mange oppsiktsvekkende “bevis”, som peker i retning av, at Antikrist vil være en Muslimsk skikkelse.

“Dersom man sammenligner de Kristne Bibelske profetier med profetiene til eksempelvis Det Muslimske Brorskap om de siste tider, er de skremmende like, men vil de komme til å skje?

Glenn Beck satte seg nylig ned sammen med med Joel Richardson, som er forfatteren av boken “Den Islamske Antikrist”, og drøftet, hvorvidt de to dominerende trosretningene sammenfaller, mens Endetiden glir inn over oss.

I følge Richardson er det skremmende mange fellestrekk mellom den Bibelske Antikrist-figuren og elementer i forutsigelsene til Det Muslimske Brorskap og deres syn på de siste dager.

“Med fremveksten av Islamsk Stat og det ondes angrep på det gode kan vi allerede nå se, hvordan den nåværende situasjonen med en Verden i kaos veves inn sammen med profetiene, slik de er gjengitt i Åpenbaringsboken.

Men det, som er mer oppsiktsvekkende, er hvor like “Det Muslimske Brorskapets forutsigelser om den “Tolvte Imam” er med, hva vi kan lese i Joels bok, og dette får Richardson til å konkludere med, at Antikrist er Muslim. Se videoen og hør hans tanker…