Det rykker stadig nærmere!

Fra Facebook.
28. februar 2014.
Av Olav Skeie.

I dagens dataverden kan me registrera, at det daglig skjer ting, som bekrefter Bibelens sannheter. En av de ting, som skjer, er oppfyllelsen av Åpenbaringen kp13.

Og no er det ikke svovelpredikanter, som forkynner, det som kommer, det, som for lenge siden er forkynt i Bibelen, om dyrets merke, som skal erstatta dagens bank-kort og dei tihøyrande kodar, der har den ulempe, at dei kan gløymast, og då kjem ein ikke lenger, og attpå til så kan den misbrukast, om uvedkomande får tilgang til koden.

Difor vert det nye systemet hilst velkommen av store deler av verden som en god ting, men ifølge Åpenbaringen så er det store konsekvenser forbundet med dette merke (datakipen), som skal settes innom huden på høyre hånd og i pannen på mennesket, og når du no leser det, som står i Åpenbaringen kp 13, så vil du se konsekvensene, det vil få for alle mennesker, som tar dette merke på sin hand eller panne (hode).

I følge opplysninger på internett, så er det pr i dag produsert 1 milliard mikrokiper (databrikker), som er klare til og takast i bruk. Og tenk det, det er brukt 10 millioner på og finne ut kvar på menneskekroppen, det var beste plassen og sette kipen dyrets merke, og då fant dei ut to steder som var brukbare, og det var på høyre hånd eller på hodet, sikkert uten og ta hensyn til det, som står i Bibelen.

Om du betviler noe i denne informasjonen, som er gitt her: gjer følgende. Gå inn på nettsiden: www.google.com, skriv inn søkeordet “VERICHIP” og les noen av lenkene. Gjer det samme med ordene “MONDEX SMARTCARD.”