Paralleller: Tyskland (1938) - Østrig - Tjekoslovakiet - Rusland - Ukraine..

Fra Facebook.
28. februar 2014.
Av Hårek Anderssen.

Vår generasjon har opplevd store omvelninger - ikke bare på alle tekniske områder, men også forandringer mellem land og folk. Kriger og terror har blitt en del av vår seneste historie. Har vi lärt noe gjennom dette?  En får noen ganger stille slike spörsmål, både til seg selv og andre.

Den 12/3-1938 rykker Hitlers arme inn i Österrike. Hitler proklamerte:"Anschluss". Det Tyske riket var blitt ett.

Så ville man befri Sudet-Tyskerne i Tjeckoslovakia, og en storstilt diplomatisk krise oppstod. På partidagen i Nurnberg i sept.s.å. attakkerer Hitler Tjekkerne voldsomt, samtidig som han forsöker å roe ned de Vestlige land.

England's minister Chamberland flyger i skytteltrafikk mellem London og Paris for å roe det hele ned. Den 29/9 avgjöres det hele i Munchen til Tysklands fordel.

Ved hjemkomsten tilbake til England forklarer Chamberlain under folkets jubel: "VI HAR OPPNÅDD FRED I VÅR TID".

VAR DET EN FRED EUROPA FIKK OPPLEVE? HVA SKJER I DAG?
Ukraina har store problemer vet vi, og Russland har satt klare sine bombefly og styrker på Krim.

Det er en drakamp mellom EU-Nato og et vel rustet Russland. De vil på samme måte som Hitler hjelpe og befri sine borgere som befinner seg i Ukraina.

Situasjonen i dette minner meget om, da Hitler ville befri Tyskerne i Sudetland. Ser våre ledere hva som skjer, eller er alle like blinde, som de var den gangen?

Russland kan på et öyeblikk erobre hele Ukraina og på samme måte som Hitler legge også våre land til det storriket han önsker.

Historien vil gå sin gang, og vi er vel bare tilskuere til hva, som kommer til å skje, men jeg önsker å advare oss alle for de kommende hendelser. Jeg kan ikke spå om utfallet, men har en sterk fölelse, at vi går en grufull tid i möte. Vår trygghet, vår overlegne betreffenhet grenser til en katastrofe.

Må vi ikke våkne opp til det samme som skjedde i Norge i aprildagene 1940.

VÅKNE NU !!!!!!