Jesu gjenkomst: “Vi kjenner ikke dagen og timen, men tiden.”

Fra Sokelys.com/
8. juni 2015.

Er vi nærmere dagen, enn vi klarer å tro? Stadig flere og flere Kristne tror, Jesu gjenkomst og Menighetens Bortrykkelse står for døren. I følge Paulus skal “Herrens dag” komme som en tyv om natten for de, som lever i mørke, -men for oss, som lever i lyset, burde ikke dagen komme over oss som en overraskelse.

En nøkkel til å kjenne tiden, er å akte på det profetiske ord, slik Peter skriver i sitt andre brev. Å akte er det samme som være oppmerksom på eller “passe seg for”, og i teksten blir det profetiske ord om “Herrens dag” sammenlignet med et lys som skinner på et mørkt sted.

Ser du dette lyset, eller er dine føtter solid plantet i Verdens søppel, drømmen om materiell velstand, umoral eller dagliglivets bekymringer? Troen på, at det vil komme en Bortrykkelse av Guds Menighet på Jorden før under eller etter, at Verden har gjennomgått en Trengselstid, er fremdeles levende i mange Kristne kretser. Mens noen tror, at denne Bortrykkelsen, som er omtalt blant annet i 1 Tess 4:17 vil skje, før Antikrist trer frem, mens noen Kristne tror, at Menigheten skal gå gjennom deler eller hele den Trengselstiden, som vil komme over Jordriket.

Det, de fleste Bibelske troende er enige om, er, at det en eller annen gang vil komme en  Bortrykkelse. Tematikken 'Jesu gjenkomst' og om 'Herrens Dag', som vil komme som en tyv, var tema på et Jim Bakker show nylig.

Tar predikanter og forkynnere termen, som preker om, at “Herrens dag kommer som en tyv om natten” ut av sin sammenheng? Jim Bakker si ja, og at mange troende er i mørke om temaet.

Samtidig, som man kan se profetordet oppfylt overalt i samfunnet, velger millioner på millioner av Kristne og lukke øyne og skyve alt ubehagelig, som kan true vårt nåværende behagelige liv bort. Om tidens tegn sa Jesus: “Og nu har jeg sagt eder det før det skjer, forat I skal tro når det Skjer” (Joh 14:29), mens Apostelen Peter oppfordrer oss til å akte, følge med på eller rette vår oppmerksomhet på det, som omtales som “det profetiske ord”:

“Og dess fastere har vi det profetiske ord, som I gjør vel i å akte på som på et lys som skinner på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen går opp i eders hjerter.” (2 Pet 1:19).