"Sjelesorg 2", spor 1, kassett 3 ved Øivind Andersen - video.