Jerusalem: Den ultimative røde linje.

Fra Defendproclaimthefaith.org/
April 2014.

”På den dag gør jeg Jerusalem til en tung sten for alle folkene; de, der forsøger at løfte den, vil rive sig til blods. Så samles alle jordens folk mod byen.” Zak 12:3.

Kommentar:
Lige nu er der mange overskrifter om Rusland og en mulig krig. Der er også mange artikler om Iran, og at dets atomprogram kan forårsage, at Israel angriber. Det store underliggende problem, vi skal huske at lægge mærke til, er Jerusalem. Det ligger altid bagved, klar til at eksplodere på spørgsmålet og således starte en altomfattende krig i Mellemøsten, der kan spredes til en 3. Verdenskrig.

Vi er gået ind i en tid, hvor der ikke er noget ophold. Obama og Kerry har bestemt sig for at kue Israel til at opdele landet og Jerusalem. Denne proces har de sat til at skulle begynde den 29. april. Når de presser Israel, vil Gud sende dom over Amerika.

På grund af det, Obama gør, synes der kun at være meget lidt tid tilbage til Amerika som helhed. Der dannes krigsskyer i Asien, hvor Kina forbereder sig på krig med Japan. Nu er der også krigsskyer med hensyn til Rusland, og hjemme er den Amerikanske økonomi klar til at sprænges. Gud kunne bruge en eller flere af disse Amerikanske drømme, når Obama presser Israel til at opdele landet.

Hertil kommer, at den homoseksuelle dagsorden er i fuld fart fremad. Det kunne have noget at gøre med, at man rører Israel. Førhen, når disse begivenheder faldt sammen, skete der en formidabel katastrofe. For eksempel da orkanen Katrina ramte, mens præsident Bush Jr. pressede Israel til at opdele landet, og det homoseksuelle arrangement, "Southern Decadence", fandt sted i New Orleans.

Må Israels Hellige Gud velsigne og bevare dig.

”Og ligesom det er menneskenes lod at dø én gang og derefter dømmes, sådan er Kristus ofret én gang for at bære manges synder og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham.” Hebr 9:27-28.

Den ultimative røde linje 03/06/14: Kampen om kontrol over Jerusalem vil ikke slutte, før Jesus Kristus kommer igen, og Hans fødder står på Oliebjerget.

"Muslimske autoriteter i det Israelsk-besatte Østjerusalem har advaret om alvorlige konsekvenser efter de seneste Israelske foranstaltninger med henblik på at indføre Israelsk (Jødisk) suverænitet på Haram Al-Sharif (Noble Sanctuary) - det tredje helligste Muslimske valfartssted - der huser de to vigtigste Muslimske helligdomme, Al-Aqsa-Moskeen og Klippemoskeen."

Den ultimative røde linje: http://weekly.ahram.org.eg/News/5590/19/The-ultimate-red-line.aspx