Mennesker siger, vi er tæt på at have evigt liv uden Gud.

Fra Endtimebibleprophecy.
12. maj 2014.

Hvad er livet? Hvor længe kan et menneske leve, før han/hun dør? Er det sandt, at mennesker i den nærmeste fremtid vil kunne blive 1000 år? Nogle mener det, og har viet deres liv til at forske i og udvikle en forlængelse af menneskers liv. De hævder, at vi i fremtiden kan få evigt liv, menneskeskabt evigt liv - ikke fra eller med Gud.

Følgende artikel forklarer det mere detaljeret:

Udødelighed gennem avanceret teknologi og simpel kost.
Aubrey de Grey, 51, manden, der fastholder, at inden for et par årtier vil teknologien gøre det muligt for os mennesker at besejre døden og leve for evigt. Faktisk er han ikke den eneste, der fremsætter sådanne påstande — at døden er et problem, der skal løses, ikke en skæbne, som man må finde sig i — men han er den eneste, jeg kender, der lige rundt om hjørnet giver en spændende tidslinje for evigt liv.

"Der er nogen i live lige nu, der vil blive 1.000 år gamle," fortalte han, da jeg interviewede ham sidste efterår til Forskningscentret SENS ("Strategisk Manipuleret Ubetydelig Alderdom"), en godt slidt 3.000 kvadratfods cementbygning på Silicon Valley’s flade sletter, hvor de-Grey har titlen som leder af det videnskabelige kontor.

Han har fremført denne profeti for en række journalister – og det gør de-Grey til den mest berømte af et stigende antal mennesker, der har satset deres livsstil og fremtid på udsigten til aldrig at dø. Han bliver konstant interviewet af pressen, har i 2007 skrevet bogen”Ending Aging”, og har givet mindst to ”TED-talks”, der nu til dags er de offentlige intellektuelles geni-bekræftelse.

Læs hele artiklen...
http://www.weeklystandard.com/articles/so-you-want-live-forever_788982.html?nopager=1

Så her står vi. Manipulation af de menneskelige gener. Lyder lidt som det, Nephilimerne gjorde tilbage i Noah’ dage. Man manipulerer folke-, dyre- og plante-gener for at producere en ændret udgave af det, Gud har skabt. Det er ondt og SATANISK.

Disse mennesker tager fejl på så mange punkter. For der første vil det aldrig lykkes dem at leve for evigt, ikke som et fysisk menneske i hvert fald. Gud kommer snart for at dømme verden. Den nuværende verden, vi lever i, vil snart få en ende.

For det andet, selv hvis de kunne forlænge livet for et menneske, er der altid de uventede ulykker i livet. Motorkøretøjsulykker, mord, selvmord, osv. Alle disse ting kan bringe den menneskelige eksistens til ophør på et sekund.

For det tredje har vi allerede evigt liv ved Jesus Kristus! Amen. Det evige liv, de taler om, er over hovedet ikke liv, men evig død. Hvis du ikke er et barn af Gud den Almægtige, så vil du leve for evigt, men det vil blive i helvede. Du vælger mellem evigt liv med Gud eller evig fordømmelse i helvede. Der er ingen andre muligheder.

Bibelen fortæller os, at i de sidste dage (nu), skal det være som i Noah’s dage.

Luk 17:26-30:
”Og som det var i Noas dage, sådan skal det også være i Menneskesønnens dage: De spiste og drak, giftede sig og blev bortgiftet lige til den dag, da Noa gik ind i arken, og syndfloden kom og udslettede dem alle. Eller som i Lots dage: De spiste og drak, købte og solgte, plantede og byggede; men den dag, da Lot forlod Sodoma, regnede ild og svovl ned fra himlen og udslettede dem alle. På samme måde skal det være den dag, da Menneskesønnen åbenbares.”

I disse dage var ondskab, glæde og synd hovedkræfterne blandt mennesker. I Noah’s dage regeredes verden af  Nephilimer (børn af de faldne engle, der parrede sig med menneskelige kvinder) sammen med Satan. De var involveret i forsøget på at ændre Guds skaberværk, forurene genpuljen og forpurre Guds planer. De havde ikke heldet med sig, takket være Herren!

Ugudeligheden og dommen over mennesket 1 Mos 6:1-8:
"Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så gudssønnerne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til. Da sagde Herren: »Min livsånde skal ikke forblive i mennesket for evigt. De er dødelige, deres levetid skal være 120 år.«

”Dengang gudssønnerne gik ind til menneskedøtrene og fik børn med dem – men også siden hen – var der kæmper på jorden. Det er heltene, navnkundige mænd fra ældgamle dage. Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Da fortrød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet og sagde: »Menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem.« Men Noa fandt nåde for Herrens øjne.”

Kæmperne var tilsyneladende kun en del af denne genetiske manipulation. Det er interessant at bemærke, at skønt det ikke er direkte anført i Bibelen, mener nogle, at Satan også manipulerede gener fra planter og dyr. Nogle siger endda, at han kombinerede mennesker og dyr. Det er der, vi hører om Minotauerne, Centauerne, osv. - alt en del af Satan's onde plan.

Jeg er på ingen måde ekspert i dette, så yderligere undersøgelser og forskning er nødvendige for at teste disse ting. Men det giver mening at se, at i disse sidste tider vil forskere i den moderne verden manipulere, planter, dyr og endda mennesker!

Vi lever i de sidste dage, de dage, som Herren fortalte os, ville være ligesom Noah’s dage. De dage, hvor Menneskesønnen vil blive åbenbaret.

Mark 14:62:
”Jesus svarede: »Det er jeg. Og I skal se Menneskesønnen sidde ved den Almægtiges højre hånd og komme med himlens skyer.«

Så igen, hvordan var Noah’s dage? “De spiste, drak, giftede sig med kvinder og blev givet til ægte." Bibelen fortæller os også, at det vil være ligesom Sodomas dage. “De spiste, de drak, de købte, de solgte, de plantede, de byggede." Derefter siger Bibelen: "Menneskers ugudelighed var stor på jorden, og hensigten med deres hjerters tanker var kun ondskab dagen lang".

Der var manipulation af de menneskelige gener, og muligvis også af planter og dyr. Det lyder meget som den verden, vi nu lever i. Hvor meget længere kan det vare, hvor meget værre skal det blive? Tænk over det, bed over det. Sørg for, at du har evigt liv med Gud, og ikke evig fordømmelse i helvede!

Gud velsigne jer mine venner.