Jødene presses ut av Europa.

Fra Frie-ytringer.com/
11. marts 2014.

«For tiden er Israelske medier opptatt av det økende antall Jøder, som immigrerer fra Frankrike til Israel. Dette ble fanget opp også av internasjonale medier både i USA og i Europa.

 Valget mellom å leve med daglig anti-Semittisk hets eller å risikere Arabisk terror er ikke lenger vanskelig for Europas Jøder. Mot våpenmakt kan man forsvare seg,» skriver lederen for Senter Mot Antisemittisme, dr. Michal Rachel Suissa, og fortsetter:

«Frankrike har den nest største Jødiske befolkningen utenfor Israel, med om lag 480.000 Jøder. Jødene har lang historisk tilknytning til Gallia, dagens Frankrike. En stor gruppe Jøder flyktet dit, etter at Titus ødela Tempelet og Jerusalem i år 70. Jødene har derfor lenge vært en del av den Franske nasjon.

 I dag, nesten 2000 år senere, får de tydelige signaler om, at de ikke lenger er ønsket, akkurat som i Sverige og Danmark, og etter hvert kanskje også i Norge. Problemet synes å bunne i at stadig flere Europeere føler behov for å tilpasse seg en ny ”multikulturell” virkelighet.

Hvordan et Jøderent Frankrike vil se ut, vil bare tiden vise. En ting er nødvendig: Israel må sikre, at landet har plass, ikke bare til om lag 480.000 Franske Jøder, men også til de øvrige 8-10 millioner i Vestlige land, som etter hvert kan forventes å havne i samme situasjon.

Det er bare det, at samtidig som Jødene presses ut av Europa, vokser det frem en intens Europeisk aktivitet for å utestenge Jødene fra det eneste landet, de kan rømme til, nemlig hjemlandet Israel, som det internasjonale samfunn i 1920-22 utpekte som et ”nasjonalhjem for det Jødiske folk.”

 Situasjonen i dag minner påfallende om det som skjedde i årene før Holocaust. Et Jøderent Europa medfører heller ingen utsikt til en lysere fremtid for Europas opprinnelige innbyggere, som nå må underholde en stadig voksende og i betydelig grad trygdefinansiert Islamist-bevegelse, som til støtte for al-Qaida sender tusener av ungdommer til Syria for å få opplæring i krig mot de ”vantro.”

General Grandhagen har all grunn til å være bekymret, men hjelper det? I denne uken offentliggjorde Forsvarets etterretningstjeneste sin årlige rapport, hvor man analyserer den internasjonale situasjonen med henblikk på faren for terror.

Avsnittet om Midtøsten (ss. 28-37) er en rimelig bra analyse av regionen, men bærer ennå et visst preg av en Vestlig måte å oppfatte samfunnene i Midtøsten på. Forsvaret har heldigvis et langt mer profesjonelt grep om dette arbeidet, enn det tøvet vi fra tid til annen kan lese hos andre «Midtøsten-eksperter.»

Det er imidlertid et stykke å gå, før våre myndigheter blir modige nok til å gi en fullstendig, helt sannferdig og realpolitisk troverdig fremstilling av dette vanskelige emnet. Fremdeles er Norske beskrivelser av forhold i den Islamske verden preget av, at det kan være noen her hjemme som for all del ikke må forulempes.»