PA kræver kontrol med Vestmuren.

Fra Bibleprophecyblog.com/
11. februar 2014.

Den Palæstinensiske Myndighed er ikke tilfreds med alene at få kontrol over de Muslimske helligsteder, men kræver endog, at Vestmuren, der Globalt er anerkendt som Jødedommens helligste sted, kommer under deres suverænitet som led i en fredsaftale med Israel.

"Hvert stykke jord, som Israel besatte i 1967, tilhører den Palæstinensiske stat. "The Buraq Wall" vil også komme under Palæstinensisk suverænitet," sagde den Palæstinensiske minister for religiøse anliggender, Mahmoud al-Habash i et interview med den Israelske Channel10 News.

Al-Habash fortsatte med at hævde, at under Palæstinensisk suverænitet ville religionsfriheden blive beskyttet, og det ville være tilladt for Jøder at fortsætte med at bede på stedet uden frygt for forfølgelse.

”The Buraq Wall”, det udtryk, al-Habash brugte som betegnelse for Vestmuren, er den Muslimske betegnelse for den bevarede vestlige mur ved Tempelbjerget. Islam har i de senere år hævdet, at dette var stedet, hvor profeten Muhammed bandt sin magiske hest Al-Buraq, efter at være blevet transporteret fra Mekka til Jerusalem.

I et interview i 2008 med Azzam Khatib, dengang leder af den Islamiske Fond (eller Waqf), som beskytter de Moskeer, der findes på toppen af Tempelbjerget, fik vi fortalt, at da Muslimerne ankom til Jerusalem for 1.400 år siden, var området ved Tempelbjerget goldt, og der var ingen stærke beviser på tidligere strukturer.

"Da Muslimerne kom her, fandt de ikke nogen opstillet bygning eller en kultur, der stadig var i live, så de truede ikke nogen opstillet bygning," sagde lederen af Waqf. "Vi vil ikke til at lege med ideen om en teori om bygninger, der måske eller måske ikke har været her før."

Det er som altid en selvmodsigende kilde. De Muslimske embedsmænd annullerede senere deres egne påstande om, at Tempelbjerget var tomt i 600 e.Kr. med deres historie om Muhammeds midnatsbesøg ved Al-Aksa Moskeen, der i dag knejser over den sydlige ende af det ophøjede område.

En Waqf-guide udpegede det nøjagtige sted, hvor Al-Buraq angiveligt blev fastgjort, idet han pegede på den bevarede massive vestlige mur, som - hvis de Muslimske embedsmænd står til troende – ikke eksisterede for 1.400 år siden.