Vår Jødisk-Kristne arv.

Fra Verdiforum
Av Bjarne Bjelland.

I dag gis det lite undervisning rundt i Kristne menigheter og Kristne sammenhenger om Kristendommens tilknytning til Israel og Jødefolket. Det var fra Guds utvalgte folk Jødene vår Mester kom.

Jøden Jesus ble født av en Jødisk kvinne, lært opp i Jødedommen og underviste fra Skriftene for folket. GT var faktisk Jesus og disiplene sin Bibel.

Har GT mer eller mindre forsvunnet fra forkynnelsen i Kristne sammenhenger i dag? Det må være betimelig å spørre om, hvor undervisningen og forkynnelsen om Jødefolkes rolle har tatt veien i vår kirke og i flere menigheter i Norge i dag ?

Er det våre kirkefedre Augustin og Luher sin Jødefientlige arv som kirken mener bør videreføres? Er tilkoblingen til Jødedommen og Israel blitt for ubehagelig for den Kristne kirke? Eller er det den gjeldende politiske korrekte mening om Israel, som skal styre kirkens syn på Israel?

Er det Kirkens Nødhjelp og Mellomkirkelig Råd de som skal speile innholdet i kirkens forhold til Israel. Et søk på Israel inne på kirkens nettssider gir kun negative utsagn om Israel fra disse to organene.

En trenger ikke lese mye av kirkehistorien for å se, hva slags innsats kirken har lagt i å forfølge Jødene. Hele kirkehistorien er et skammens dokumentar om kirkens overgrep overfor Guds utvalgte folk. Det er derfor trist å se at flere av kirkens organer holder frem med sine angrep på staten Israel fortsatt, som de ikke har en historie som heller burde tilsi at de heller å gå stille i dørene enn stadig å komme med usaklige angrep på staten Israel.

En god restart på dette kunne være å formidle Jødenes rolle i den Kristne tro. Er det ikke snart på tide for den Norske kirke og flere kristne menigheter å revurdere sine holdninger mot Jødene og Israel og la Bibelens ord om Jødene komme frem fra talerstolene?

Romerbrevet 9-11 sier mye om Israel. Guds løfter til Israel gjelder fortsatt og Israel er ikke forkastet av Gud, selv om Israel forkastet sin Frelser. Paulus skriver i Romerbrevet 11, at Jødenes forkastelse av evangeliet førte til frelse for oss Hedningene.

Det er aldri for sent å snu heter det i en fjellvettregel. Dette gjelder ikke bare på fjellet men også den norske kirke og en del Kristne menigheter i dag.