Boikotter Norge, øker importen fra Israel.

Fra Frie-ytringer.com/
18. august 2014.

Som en reaksjon på de Europeiske boikottaksjonene mot Russland, har Russland bestemt seg for ikke å importere landbruksprodukt fra EU og Norge.

Det skaper selvsagt et problem for Russere, som trenger importert mat, inkludert frukt. Men nå har Russerne funnet løsningen. De øker importen fra Israel.

Det løser også et problem for det Israelske landbruket, som har fått problemer på grunn av Gaza-konflikten. Det er den Israelske avisen Haaretz, som skriver, at Russland er interessert i å øke sin fruktimport fra Israel, etter å ha beslutter å boikotte import fra Europa som en del av den pågående diplomatiske konflikten mellom Russland og Vesten.

Det gir Israelske fruktprodusenter grunn til å juble, for det skjer samtidig med, at kjøpere i Gaza, Jordan og enkelte Europeiske land har begynt å nekte å kjøpe Israelsk frukt på grunn "Operation Protective Edge", skriver den Israelske avisen.

”På grunn av spenningen mellom Russland og Europa, og Russlands beslutning om å stanse import fra Europa, har Israel blitt bedt om å øke eksporten av frukt, spesielt epler og plommer,” sier Amir Porat, som er markedssjef i Adom Fruits, som eksporterer hovedsakelig granatepler og mango.

«Dessverre er det Russiske markedet ikke en stor forbruker av mango, så det kan ikke erstatte fallende etterspørsel fra Europa,» sier Porat. Men Russerne vil også øke importen fra andre Israelske eksportører.