Palestinske myndigheter misbruker Kristen kunst.

Fra Miff.no/
23. maj 2014.

Palestinske myndigheter vil distribuere klassiske malerier av Jesus og hans disipler i manipulert utgave når Pave Frans kommer på besøk. Hensikten er å sette likhetstegn mellom den lidende Jesus og den lidende Palestiner.

Budskapet kommer igjen og igjen i det Palestinske samfunnet. “Alle vet, at Jesus var en Palestiner.” “Palestinerne er ‘etterkommere av Jesus’“. Det kommer til og med fra øverste hold: “Jesus var en Palestiner“, sa Yasser Arafat mer enn én gang.

Nå skal Palestinske myndigheter prøve å overbevise Pave Frans, kan det virke som. President Mahmoud Abbas har en “Presidentens høyere komité for kirkesaker”. Denne komitéen har bedt “Palestinian Museum” lage en utstilling i forbindelse med Pavebesøket.

I mangel på arkeologiske funn eller skriftlige kilder, som gjør Jesus til Palestiner, har de Palestinske kunstnerne valgt å misbruke klassiske malerier av Jesus.

Utstillingen vil henge på "Manger Square" i Betlehem, opplyser "Palestinian Museum" på sin nettside. Det er uklart, om kunstnerne har konferert med noen Kristne, som kan føle seg støtt av prosjektet.

I 2006 ble Israel nødhavn for Nordmenn, etter at Palestinere gikk til angrep etter karikaturer av Muhammed i Skandinaviske medier.

Se flere billeder: http://www.miff.no/palestinske-myndigheter-pa/2014/05/23Palestinskemyndighetermisbrukerkristenkunst.htm