Paven vil bede med Peres.

Fra News that Matters.
20. maj 2014.

Pave Francis ankommer til Israel på søndag på et besøg for "fred, tro og tolerance".

Shimon Peres og Paven vil bede sammen i Jerusalem - to mænd, som hverken repræsenterer Israels Gud eller Messias. Paven ønsker at hylde Præsident Shimon Peres, da hans embedsperiode nærmer sig sin afslutning.

Den vigtigste begivenhed på Pavens besøg i Israel vil være en reception på Præsidentens bopæl, hvor han vil blive mødt af Jødiske, Kristne og Muslimske børn. Efter receptionen vil Paven mødes med Peres og derefter slutte sig til 500 børn i Præsidentens have til en særlig bønne- og sang-tjeneste, der er dedikeret til Enhed.

Efter bønnetjenesten skal Paven mødes med Netanyahu i Notre Dame i Jerusalems centrum, besøge et lille kloster i Galilæa og deltage ved et arrangement i ”Alle Nationers Kirke” på Oliebjerget.

Efter ankomsten søndag vil Paven tage til Betlehem for at forestå en Messe. Byen forbereder sig til besøget ved at rengøre gaderne samt fjerne faremomenter. De har linet Vatikanstatens flag op sammen med det Palæstinensiske flag. Den Palæstinensiske Myndigheds sikkerhedstjenester forhøjer også sikkerheden under besøget. Efter besøget i Betlehem afholdes en reception i Jerusalem til Pavens ære.

Søndag aften skal han mødes med repræsentanter for Kristne samfund i ”Gravkirken” i Jerusalem, og senere med den Latinske Patriark. Om mandagen vil Pave Francis tage på turné på Tempelbjerget og mødes med Jerusalems Grand Mufti, Muhammad Ahmad Hussein. Han vil derefter besøge Mount Herzl, lægge en krans på Theodor Herzls grav og besøge Yad Vashem, Holocaust Mindesmærke og Museum.

Peres, Premierminister Benjamin Netanyahu, Yad Vashems Formand, Avner Shalev, og Yad Vashem Rådets leder, Rabbi Israel Meir Lau, vil slutte sig til Paven under hans besøg på Holocaust-museet. Bagefter vil Paven besøge Heichal Shlomo, hvor han skal mødes med den ledende Rabbiner i Israel.

Pave Francis vil slutte besøget med en Messe i Jerusalem på Mount Zion i det rum, hvor den sidste nadver menes at have fundet sted.

Source: Israel Hayom

Kommentar:
Da Shimon Peres er Pavens Ordensbror, vil de naturligvis bede sammen i Jerusalem. Israels nuværende Præsident ser Jesuit-paven som "Hans Hellighed" - den leder, der skal bringe fred til Jerusalem.

Alt dette er Bibelsk. Det sidste lovløshedens menneske skal narre det Jødiske folk til at underkaste sig hans magt. En overgivelse af Zionismen vil i sidste ende blive frembragt under endetidens regime i Jerusalem. Festen vil fortsætte i et stykke tid, indtil den dag, hvor den sande Messias vender tilbage. Så vil de falske "fredsmagere" få en brat afslutning.

Jesus (Yeshua) vil dræbe den sidste Antikrist. Dernæst kommer dommen. Bukkene vil blive skilt fra fårene. Ildsøen er den endelige destination for alle, der har støttet denne løgn. Himmeriget er den endelige destination for alle, der har modstået tilbuddet om at slutte sig til den slags slette forsamlinger, mens de ventede på Jesu genkomst.