Vil de sanne moderate vennligst reise seg?

Fra Ordetogisrael.no/
15. maj 2014.

Tre uker etter at de signerte samarbeidsavtalen fortsetter Hamas og Fatah arbeidet med å sette sammen en samlingsregjering. De rapporterer om stor fremgang og håper at den nye regjeringen vil være på plass ved utgangen av mai.

Denne vil ledes av den nåværende lederen av Den Arabiske Selvstyremyndighet (PA), Mahmoud Abbas. Samlingsregjeringen er ment å bestå av teknokrater uten politisk tilhørighet. Men det finnes også komplikasjoner på veien mot en slik regjering. Hamas er langt fra fornøyd med, at Fatahstyrte PA fortsetter å fengsle Hamas medlemmer i Judea og Samaria (Vestbredden).

I mellomtiden arbeider Jibril Rajoub, lederen av PA’s olympiske komité og fotballunion, for å gjennomføre sanksjoner mot Israel. Ifølge Rajoub, oppfører Israel seg "som bølla i nabolaget" og gir ikke PA’s fotballspillere nødvendig bevegelsesfrihet. Israel fengslet til og med noen av spillerne, sa han.

Enigheten mellom Hamas og Fatah er, sett fra ett perspektiv, en positiv utvikling; det avslører Fatah’s sanne ansikt. Hamas har status som en terrororganisasjon i både EU og USA. De er en avlegger av den Islamsk fundamentalistiske organisasjonen “Det Muslimske Brorskap” fra Egypt. Deres slagord er, at «Islam er løsningen», og deres metode er Jihad i alle dens former, inkludert vold og terror. Hamas’ mål er Jihad mot Israel, og deres charter nevner gjentatte ganger, at målet er “å utslette" Sionistene.

Fatah har forsøkt å fremstå som mer moderate, og har gjort det ved å snakke med to tunger; ett budskap på Arabisk, ikke veldig ulikt fra Hamas’ budskap, og ett budskap beregnet for det vestlige publikummet. Tonen her er mer moderat, men er alltid fylt med forbehold og særegne tolkninger. Men Fatahs charter inneholder også flere referenser om å "utrydde den Sionistiske eksistens." Dette doble budskapet lurer ingen - foruten de, som velger å la seg lure.

Med den nye avtalen har skillelinjene blitt mye klarere. Nå er det åpenbart for alle, at Fatah og Hamas er slått over samme lest, når det gjelder deres syn på Israel. Metodene er forskjellige, men målet er det samme. Derfor har det den siste tiden blitt vanskligere, kanskje umulig, å beskrive Fatah som en moderat bevegelse.

I lys av dette faller Rajoub’s sanksjonsoppfordringer på steingrunn. PA representerer en politikk, som ønsker å utrydde Israel, og Rajoub vil, at verden skal straffe Israel. Men nok en gang er det ingen som egentlig blir lurt av dette dobbeltspillet; foruten de som velger å la seg lure.