Israel opmuntrer landmændene til at ære det Bibelske sabbatår.

Fra Israeltoday.co.il/
8. juni 2014.

Den Israelske regering har efter sigende afsat 100 millioner NIS (29 millioner dollars) til at opmuntre de lokale landmænd til at ære den Bibelske befaling om at lade deres marker ligge brak i et år hvert syvende år.

2 Mosebog 23:10-11 lyder:
”Seks år skal du tilså din jord og høste afgrøden. Men det syvende år skal du lade den ligge brak og urørt. Så kan de fattige i dit folk få deres føde af den, og hvad de levner, kan de vilde dyr æde. På samme måde skal du gøre med din vingård og din olivenlund.”

Befalingen gentages i 3 Mosebog, lige før Israels børn går ind i det Forjættede Land.

Det næste sabbatår (kendt på Hebraisk som shmita) begynder ved Rosh Hashanah i slutningen af september. Skønt landmændene i det moderne Israel sjældent eller aldrig har æret budet på grund af det tab i indkomst, de ville pådrage sig, håber regeringen og de religiøse myndigheder at påvirke til en holdningsændring.

Det nye budget for shmita går til Ministeriet for Religiøse Anliggender, som vil bruge en del til promoverende materiale og pædagogisk bistand til de landbrugere, der ønsker at ære befalingen. En anden lille del af budgettet vil blive anvendt til den særlige ceremoni, der markerer afslutningen på shmita:

”Hvert syvende år, på den fastsatte tid i gældseftergivelsesåret, ved løvhyttefesten (Sukkoth), når hele Israel kommer for at se Herren din Guds ansigt på det sted, han udvælger, skal du læse denne lov (Torah) op for hele Israel.” (5 Mosebog 31:10-11)

Ceremonien finder sted ved Grædemuren i Jerusalem under Løvhyttefesten i 2015.

Hovedparten af pengene skal bruges til at støtte landbrugere, der ikke kan tåle en nedgang indkomsten, men som alligevel vælger at holde shmita.