Vi sier "God Pinse."

Fra Facebook.
8. juni 2014.
Av Hårek Anderssen.

Mange sier "God Pinse" til sine venner og bekjendte, men få vet igrunnen hva dette er og betyr. Jödefolket fikk sine lover og befalinger av Herren på denne dag. Befalingen om påske og pinsefeiringen fulgte nöye Gud's befaling. Etter påskefeiringen skulle de telle 7 uker fram og på den 50 dag skulle denne gledesdag väre. Pinse betyr rett og slett 50.

Etter sin död og oppstandele talte Jesus med sine disipler i 40 dager. Så fikk de befaling om å vente på den kraft, de skulle få for å väre Guds sendebud og tjenere for ham. Dagene går, og disiplene samles og ber, venter og tror på Jesu ord.

ApGj 2:1. "Og da pinsefesten's dag var kommet". Nu kommer denne gledesdag, og disiplene var samlet på "övresalen" i bönn. Da stadfestet Jesus sitt löfte til disiplene og " Den HELLIGES Ånd" kom over dem, og tungetale og profetier gitt etter löftes ord.

Mennesker fikk både se og höre, at Jesus i sannhet var oppstanden. Den Ånd som kom, overbeviste menneskene om Synd, men også om veien til frelse.

Når vi i dag feirer pinse, er det etter den Katolske kirkes ritualer og bestemmelser. I Israel feiret de sin pinse den 4-5/6 SHAVUOT.

Dette var noen taker om, hvorfor Pinse feires, og min tanke er ikke å ta bort gleden over denne fridag, men bare minne om, hvorfor vi også har denne dag. Jeg önsker deg derfor en fin fridag, men du kan jo også tenke noe mere over, hvorfor har vi denne dag?  Shalom.