Israel faster og sørger.

Fra Idag.no/
5. august 2014.
Av Lars-Toralf Storstrand.

Fra mandag kveld til tirsdag kveld faster store deler av Israels befolkning … og sørger. Det er Teisha B'Av.

Teisha B'Av, det Hebraiske begrepet, som betyr den niende dagen i måneden Av, sørger Israels befolkning. Dette er dagen, da ulykkene har stått i kø for det Jødiske folk opp gjennom historien.

Det begynte med ødeleggelsen av Det Første Tempelet (Salomos Tempel) fra Nebukadnesars side, og det fortsatte med ødeleggelsen av Det Andre Tempelet (Herodes Tempel) i år 70.

Men det Jødiske folk har vært rammet av mange andre ulykker på denne spesifikke dagen på den Jødiske kalenderen. Blant annet ble det første korstoget beordret på denne spesifikke dagen, mens Jødene ble drevet ut av en rekke byer eller beordret i ghettoer på samme dato.

Flere store pogromer har også funnet sted på denne spesifikke datoen. Enkelte kilder hevder blant, også det fysiske Holocaust [Den Endelige Løsningen] ble innledet på Teisha B'Av i 1941.

Hadde dette vært en fastlåst dato på den Latinske kalenderen, kunne dette lett forklares, men siden den Jødiske kalenderen følger et annet system, slik at Teisha B'Av havner på ulike datoer hvert eneste år i forhold til den Latinske, Gregorianske kalenderen – og for så vidt også den Julianske kalenderen, som er den kalenderen, som den Russisk-Ortodokse Kirken følger, blir det ikke en holdbar vitenskapelig tese.
------------------------------------------------------------------------------------
Se desuden: http://da.wikipedia.org/wiki/Tisha_B'Av