Imam opfordrer Paven til at blive leder.

Fra News that Matters.
10. september 2014.

"Pave Francis kan være den mest autoritative repræsentant" af "åndeligt følsomme" religiøse ledere i Verden i dag."

Yahya Pallacvicini ønsker Paven som leder af det nye "Forenede Religioner". Han er Imam ved al-Wahid Moskeen i Milano, og den øverste repræsentant for Islam i Italien.

Han kunne lide alt det, Peres sagde: ”Smukt, veltalende og Vestlig på sin egen måde.” Yahya Pallavicini er foruden at være Imam ved al-Wahid Moskeen i Milano også Vicepræsident for det religiøse Islamiske samfund i Italien, alias Coreis, et fællesskab, der har omsorg for Kristne og Jøder.

Pallavicini roste Peres som "en mand, der er særdeles inspirerende, idet han kombinerer Jødisk tro med politisk erfaring. Jeg er helt enig" i hans forslag til Paven, sagde han.

I virkeligheden, fortsatte han, "kan Pave Francis være den mest autoritative repræsentant" af "åndeligt følsomme" religiøse ledere i Verden i dag. "Jeg, en Muslim, har meget at lære af ham," fortsatte han.

Source: Jerusalem Post

Kommentar:
I øjeblikket bliver Antikrist opbygget i Vatikanet. Pave Francis synes at være rede til at indtage den globale scene som den "ultimative fredsfyrste ”.

2 Tess 2:3:
”Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn.”

Paven hævder at være den "Hellige Fader", en titel, som Jesus forbeholdt Gud Fader i Himlen. Paven hævder også at være en erstatning for Helligånden på Jorden, Kristi vikar.

Da Paven desuden hævder at være ufejlbarlig i alle sager, vedrørende forståelse af Skriften, synes han at være den perfekte leder af denne "fredsbevægelse".

Hold dig fra dette falskneri. Det repræsenterer ikke Bibelens Gud eller Jesus Kristus.