Israel på vej til at blive et Energiimperium.

Fra Facebook.
31. oktober 2014.
Av Sverre Meyer.
Kilde: United with Israel

Landet av melk ... og olje og gass?!
Israel er på rask vei til å bli et Energiimperium, en realisering av de Bibelske velsignelser

[Bildet: Israels gass- og oljefelt på Leviathanfeltet i Middelhavet]

Det har nå gått tretti år, siden administrerende direktør i Zion Oil & Gas var sikker på, at han ville finne olje i Israel. Han lykkes i starten ikke i sine bestrebelser, men 26 år senere oppdaget Noble Energy Leviathan naturgassfeltet, noe som gjør Israel et naturgassimperium.

Trettifem billioner kubikkfot gass har blitt funnet i Israelske farvann til en verdi av mer enn 3.000 milliarder Norske kroner. Denne avgjørende oppdagelsen gjør, at Israel er energiuavhengig for første gang i historien.

Olje og gass har også gjort Israel til en meget stor aktør i det internasjonale energieksporterende markedet. Det er vanskelig å overdrive, hvor viktig funn av naturgass i Middelhavet har vært for Israel, men linken seekingalpha.com skriver: «Leviathans gassfelt er det største oppdagede naturgassfeltet i dette århundret.»

Israel har allerede inngått en avtale med nabolandet Jordan, som gjør Israel til den viktigste leverandør av energi til Jordan i løpet av de neste 15 årene til en samlet sum på ca. 100 milliarder Norske kroner. Kontrakter med andre naboland er også underveis.

«Basert på de store energiressurser, Israel nå har, er det nå ekstraordinære muligheter for Israel, både økonomisk og diplomatisk. Kan Israel få til levering av gass og olje til flere av sine baboland, kan dette bety mye for samarbeidet i Midtøsten,» sier den Israelsk talsmann for Utenriksdepartementet, Emmanuel Nachshon, til nyhetsbyrået Bloomberg.

Israel håper å omskape sin Utenrikspolitikk gjennom salg av naturgass og olje. Israels gass bonanza "er en enorm strategisk fordel, som tillater oss å nyte både politiske og økonomiske frukter av dette» sier Israels Energiminister, Silvan Shalom, i et intervju med Bloomberg.

Manifestasjon av Bibelske velsignelser
Disse verdifulle og praktfulle energifunn utenfor Israels kyst bringer tankene til de gudfryktige velsignelser, skjenket den Jødiske nasjon, som Moses sier i sin velsignels til Asher: "Og om Aser sa han: La Asher bli velsignet med barn; la ham være akseptabelt for sine brødre, og la ham dryppe sin fot i olje,» 1 Mos 33:24.

Måtte Guds overflods velsignelser fortsette å regne ned over Israel!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Læs desuden:
Israelsk olje og gass er oppfyllelse av profetier.
Et Israel, der er i stand til at løse Europas energiproblemer.