John Hagee: “Ebola er Guds dom over USA og Verden på grunn av, at vi vil dele opp Jerusalem og Israel.

Fra Sokelys.com/
19. oktober 2014.
Av Jennifer LeClaire.

Den velkjente predikanten og Israel-vennen John Hagee sa på tirsdag under sitt program “Hagee Hotline”, at Ebola viruset, konflikten med ISIS og den økonomiske krisen i USA er tegn på Guds dom over Amerika.

Ebola viruset skaper nå panikklignende tilstander både i USA og Europa. I Syria og Irak utkjempes det blodige kamper med den Islamistiske terrororganisasjonen Islamisk Stat eller ISIS, som det også kalles.

Den USA ledede koalisjonen har på tross av omfattende luftangrep ikke greid å stoppe fremmarsjen til den Islamistiske militsen, som planlegger å opprette et Islamsk kalifat i Syria, Irak og helst over hele Midt-Østen.

I Europa har spenningen økt mellom Russland og Nato, og et utslag av dette kan ses i Stockholms skjærgård, hvor den Svenske marinen jager en mulig Russisk ubåt. Tankene går tilbake til den kalde krigens dager.

Samtidig står Verden midt i en økonomisk krise med dårligere tider liggende foran oss. “Ebola viruset, trusselen fra ISIS og den økonomiske krisen er Guds dom over Amerika og kanskje også den Vestlige verden, fordi vi er i ferd med å dele opp Guds land og den hellige stad Jerusalem.

Dette uttalte den Kristne forkynneren og Israel vennen John Hagee tirsdag. En av Barack Hussein Obama’s hjertesaker under sitt Presidentskap har vært å se til, at Jerusalem og Israel blir delt.

Gjennom flere år har dette punktet stått på den Amerikanske Presidents agenda, og han får følge av den Vestlige verden.

Etter at sosialdemokratene overtok makten i Sverige, kunne den nye Statsministeren opplyse, at han ville ta steg, slik at Sverige ville anerkjenne en Palestinsk stat, og lørdag 18. oktober kunne NRK dagsrevyen fortelle, at samtlige Norske partier (inklusiv “Israel-vennene” FRP og KrF) nå går inn for å anerkjenne en Palestinsk stat, om har som uttalt mål å slå kloa i områder, som i dag utgjør Israel.

Jerusalems status er og har vært en verkebyll i forhandlingene mellom Israel og Palestinerne, som søker å gjøre krav på halve eller helst hele Jerusalem.

USA (og halehenget), som søker å dele landet og Guds hellige by, er under Guds dom, sier Hagee i programmet “Hagee Hotline” hvor den velkjente forkynneren og Israel-vennen er klokkeklar:

https://www.youtube.com/watch?v=pPSegg-GttA

“Jeg ønsker, at alle Amerikanere hører dette tydelig. Profeten Joel sier i det tredje kapittel: “Jeg, Gud, vil føre alle nasjoner", legg merke til frasen “alle nasjoner” - og dette inkluderer Amerika, "inn i dommen, fordi de har del opp mitt land, Israel."

Gud sier, at når hvilken som helst nasjon deler opp Israels land, er de gjenstand for dom. Å dele opp Jerusalem er å dele Landet.

Vår President (Obama) er fast bestemt på å dele opp Jerusalem. Gud ser det, og Han vil bringe Amerika inn under dom. Det er grunnlag for å si, at dommen allerede har begynt, fordi han, Presidenten, har kjempet for å dele opp Jerusalem gjennom flere år nå.

Vi opplever nå krisen med Ebola, vi har krise i vår økonomi, overalt er vi bekymret for, at vi skal bli angrepet av radikal Islam, og det er mange rasjonelle røster, som sier, at vi er deres neste mål.

Vi er en nasjon, som har en lederkrise, vi er i kaos og krise, anarki rår i Ferguson Missouri, sa Hagee under sitt program tirsdag.

Har John Hagee rett? Er Ebola Guds dom, fordi vi vil dele Jerusalem? For noen få uker siden, stilte jeg dette spørsmålet: Er det dødelige Ebola-utbruddet første vredes-beger, omtalt i Johannes Åpenbaring?

 Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært Ebola-utbruddet i Vest-Afrika en internasjonal helsekrise, som truer liv og helse. Liberiske kirkeledere sa nylig, at det dødelige utbruddet er en pest, sendt av Gud for å straffe landet for umoralske handlinger, som blant annet homofili.

Den Liberiske avisen Daily Observer rapporterte, at mer enn 100 Biskoper, Pastorer, Tilsynsmenn, Profeter, Evangelister og andre forkynnere av Guds ord, som er en del av det Liberiske kirkerådet, har slått fast, at Gud er rasende på Liberia, og at Ebola er en pest.

Når vi nå ser tilfeller både i Europa og Amerika, og teorien fra Pastor John Hagee, som er grunnlegger for “Christians United for Israel” - er, at USA kan være under Guds dom, fordi President Obama forsøker å dele Jerusalem.

“Jeg ønsker at alle Amerikanere hører dette tydelig,” sa Hagee under tirsdagens program i “Hagee Hotline”.

“Profeten Joel sier i sitt tredje kapittel: “Jeg, Gud, vil føre alle nasjoner,” legg merke til frasen “alle nasjoner”, som også omfatter Amerika, inn under dommen, fordi de vil dele opp mitt land, landet Israel.

Gud sier, at når nasjoner deler opp Israels land, er de gjenstand for dom, fordi de deler Jerusalem og deler opp landet.

“Vår president virker fast bestemt på å dele opp Jerusalem, men Gud følger med og våker, og Han vil føre Amerika inn under dommen. Det er grunn til å si, at dommen allerede har begynt, fordi Presidenten har kjempet for å dele Jerusalem i årevis.

Vi opplever nå krisen med Ebola viruset. Vi har krise i økonomien. Vi har bekymring over alt, fordi vi er redd for å bli angrepet av radikal Islam, og det er mange rasjonelle røster, som sier, at vi er deres neste mål.

Vi er en nasjon i en lederkrise, vi er i kaos og krise, og anarki preger vårt land blant annet i Ferguson. Hva betyr det, dersom Obama deler opp landet (Israel). Skriften befaler oss å stå sammen med Israel. Frelsen kommer fra Jødene (Joh.4,22)

Det Jødiske folk har gitt oss Kristne Skriftene, Profetene, Patriarkene, Apostlene og selv Jesus Kristus. Gud befaler oss å be for Jerusalems fred. (salme 122:6), og våre Kristne røtter er i Judaismen.

Så hva vil skje, dersom Amerika - dersom også de Kristne - vender seg i mot Israel? I Første Mosebok 12:3 sier Gud til Abraham, som var den første Hebreer, dette: “Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg, vil jeg forbann; og i deg skal alle jordens slekter velsignes”.

Historien har vist, at enhver nasjon, som har velsignet det Jødiske folk, har fått Guds velsignelse, mens nasjoner, som har forbannet det Jødiske folk, har måtte møte prøvelser og plager.

Er Ebola Guds dom over Amerika? Helt ærlig vet jeg ikke. Dog tror jeg, at Gud delvis har tatt bort sitt beskyttende skjold over denne nasjonen. Noen kaller det tukt, andre kaller det dom. Noen tror ikke, at Gud er involvert i det hele tatt.

Men jeg ber over det, Hagee har sagt, og hva som kan komme til å bli det neste som skjer. Og jeg vet dette: Jeg vil være på den rette Bibelske side i Endetiden, og det betyr å stå sammen med Israel.

Selvfølgelig betyr ikke det, at jeg er 100 prosent enig i alt, Israel gjør, men det betyr, at jeg gjenkjenner Guds hånd i restaureringen av hans folk i Israels, og jeg viser solidaritet med dem, når jeg kan.

Hvorvidt Ebola er Guds dom over Amerika, fordi vi søker å dele landet, vet jeg ikke. Men det vet jeg: Jerusalem må ikke bli delt.