2500 år gamle festningsverk funnet ved grensen til Gaza.

Fra Idag.no/
28. november 2014.
Af Richard Oestemann.

Israelske arkæologer har gjort et stort fund – 2500 år gamle fæstningsværker er kommet for dagen ved grænsen til Gaza-striben.

De har formentlig været i brug under det Persiske riges krig mod Alexander den Store. En af arkæologerne siger:

- Sikkerhedstruslerne nu er de samme, som eksisterede for 2.500 år siden – det er blot våbnene, som er anderledes. Der er en vis ironi i, at det Israelske samfund Netiv HaAsra er omgivet af befæstede anlæg i lyset af den vedvarende rakettrussel fra Gaza.

Fundet blev gjort, da der skulle bygges nye boliger få hundrede meter fra grænsen. Bulldozere kom over nogle unikke sten, standsede arbejdet, og arkæologer blev tlkaldt. Der dukkede enestående oldsager frem, omfattende stenovne og forskellige slags opbevaribgskar.Tilmed flasker til vin og olivenolie.

Dr. Yael Abadi-Rice fra "Den Israelske Oldsagsmyndighed" siger, at fæstningen lå på en vej, der førte til havet i den Persiske era. Den var 10 km fra Gaza by og 10 km fra Ashkelon og var en perfekt forbindelse mellem dem som led i en lang linje af befæstede anlæg ved kysten.

- På toppe af højen fandt vi et fæstnimhgstårn, lavet af sten og muddermursten, siger hun. En trappe førte op til toppen af det massive tårn, som er delvis bevaret, Vi fandt våben, omfattende pilespidser og spydhoveder, lavet i bronze og jern.

Stedet blev voldelig ødelagt, formentlig i slutningen af den Persisske era, da Alexander den Store erobrede området i det 4. århundrede f.Kr. Det blev først befolket påny i den Byzantinske era 1000 år senere.