Bibelen - en forunderlig bog.

Fra Facebook.
2. november 2014.
Av Olav Skeie.

Boken Bibelen er en samling av 66 bøker, skrevet av 40 forfattere, gjennom et tidsrom på ca.15-1600 år. Denne boken, som er hatet, brent og forsøkt utryddet, har fortsatt sitt liv og lever enn i dag. Studert av millioner av mennesker. Kommentert, debattert og ikke alltid vært forklart på rette måte.

Ingen har vel hitinntil sett klart Guds store plan gjennom disse profetiske skrifter. I dag skriver og sier mange: Slutt å skrive om all krig og elendigheter i Verden, vi er så trøtte og lei av alt dette.

Ropet i det gamle Romerriket lød så: Brød og sirkus, og det er, hva mange også i dag roper på. Har Bibelen noe svar for vår tid's mennesker?

2 Peter1:19: "Og dess faster har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på som et lys, som skinner i en mørk og dyster villmark, (Svensk) - for aldrig er noe profetord fremkommet ved et menneskes vilje, men de hellige Gud's menn talte, drevet av Den Helliges Ånd."

Daniel taler om krig inntil enden. De andre profeter taler om kriger og dom i den siste tid. Jesus talte også det samme budskapet. Matt 24:6: "Og dere skal høre krig og rykter om krig; se til at dere ikke lar dere skremme! FOR DET MÅ SÅ SKJE, men enden er ikke ennå. For folk skal reise seg mot folk (altså innbyrdes kriger) rike mot rike (det ser vi stadig). Det skal være hunger (stemmer ikke det?) Jordskjelv både her og der."

Jesu ord tegner et bilde på just den tiden vi lever i. v. 9: "Og dere (Jødene) skal hates av alle folkeslag for MITT NAVN'S SKYLD."

 Jesuah - i dette navnet ligger Guds navn og vi ser klart, hvordan hatet mot Guds folk og land vokser. Dersom vi ikke ønsker, at vi skal skrive/tale om den tid, vi lever i, da får en bare lukke sine øyne, men desverre kan vi ikke melde oss ut av denne Verden.

Bibelens profetier oppfylles dagligen for våre øyne, og vi må forsøke å advare mot alt dette, som i en ennu sterker grad vil komme.

 De Skandinaviske land vil heller ikke slippe unna den nød og elendighet, som preger resten av verden. La oss ikke drømme om herlige dager uten prøvelser og kanskje sterkere nød enn i dag.

Mange lever i utopiens verden, skjuler sitt hode i sanden, som strutsen, men det er forgjeves.

Vårt håp er alene JESUS KRISTUS. La oss derfor rope ut sammen med Johannes på Patmos: KOM HERRE JESUS, JA, KOM MEGET SNART!!!
Shalom.