Nyvalg i Israel - er det bare rykter?

Fra Ordetogisrael.no/
22. november 2014.

Denne siste måneden, samtidig som terrorismen vendte tilbake til gatene i Jerusalem, og store anstrengelser ble fokusert på å bekjempe den, steg også den politiske temperaturen i Knesset.

Dette gjelder spesielt for partiene i regjeringskoalisjonen, som nå opplever tøffe tider. Debattene er mange og temaene tallrike, men de er ikke uventede, ettersom de gjenspeiler det ideologiske spennet mellom partiene i koalisjonen.

Et sentrum-venstre parti som Hatnua, ledet av Tzipi Livni, har lite til felles med Habayit Hayehudi, ledet av Naftali Bennet, når det gjelder sikkerhet og territorielle spørsmål. Yair Lapids sekulære Yesh Atid har et helt annet syn på religiøse spørsmål enn det synet, Habayit Hayehudi eller til og med Likud har. Dessuten har det styrende Likud partiet store interne spenninger i forhold til konflikten med de Palestinske Araberne.

Akkurat nå debatteres neste års budsjett, som skal godkjennes, og ettersom Finansminister Yair Lapid har satt sin ære i å implementere en reform, som vil tilby skattefrie leiligheter for en viss kategori av unge mennesker, så truer de andre partiene med å ikke gi sin støtte til denne utgiftsposten, med mindre de får penger til sine budsjettønsker.

En annen kontroversiell sak er lovforslaget, som er ment å styrke den Jødiske karakteren av staten Israel. Uavhengighetserklæringen definerer staten, er som "Jødisk og demokratisk", men mens de demokratiske aspektene er nedfelt i såkalte Basic Laws, så er ikke det Jødiske aspektet det.

Livni er imidlertid sterkt imot dette, da hun frykter for, at det kan føre til diskriminering av ikke-Jøder. Hun frykter også for de internasjonale fordømmelser og beskyldninger, som garantert vil komme, dersom lovforslaget blir vedtatt.

Analytikere er som vanlig uenige i synet på, om nyvalg er nært forestående eller ikke, men de fleste er enige om, at de vil finne sted senest innen ett år. Netanyahu ønsket en så bred regjering som mulig, noe som har gitt ham masse interne spenninger.

Det er lite sannsynlig, at regjeringen kan fortsette hele perioden med et slikt mangfold, men på samme tid er Knesset-medlemmer, og i særdeleshet ministere i regjeringen, ikke særlig lystne på å forlate parlamentet. Man vil derfor forsøke å finne samarbeidsmetoder så lenge som mulig.

I en slik situasjon er det dessverre innbyggerne, som får lide, ettersom viktige beslutninger nesten blir umulig å gjennomføre. Og Israel står overfor mange viktige beslutninger i forhold til sikkerhet, økonomi, kamp mot fattigdom, sekulære-religiøse forhold, og mye mer.

Det er å håpe, at politikerne er i stand til å sette smale og personlige agendaer til side og samle seg omkring det, som er bra for staten.

Et nyvalg vil uansett ikke løse de virkelige problemene!
--------------------------------------------------------------------
Læs det sidste nye: Regjeringen sier ja til å gi Israel status som natsjonalstat for Jøder