Beundringen for Jødemordere.

Fra Frie-ytringer.com/
18. februar 2014.

«Mens de bloddryppende Jihad-krigene raser i det Arabiske, klarer den ytterste venstresiden i Vesten med forbausende standhaftighet å holde fast ved én ønskedrøm: Å få Israel slettet fra verdenskartet. Når Jødene protesterer, anklages de for overdreven bruk av «det antisemittiske kortet.»

 To eksempler viser at Jødehatet i Europa i dag er fullt ut sammenlignbart med det som var under Holocaust. Det ene gjelder ungdommer i Belgia og det andre er fra ungdomsorganisasjonen AUF i Norge,» skriver dr. Michal Rachel Suissa, og fortsætter:

«I begge tilfeller er det ungdommer som forherliger døden og hyller terroren mot Jødene.

Den 31. januar i år fikk en gruppe unge mennesker tilgang til høyttalersystemet i et Belgisk tog på vei til Brussel. De kom med følgende beskjed til passasjerene: «Mine damer og herrer. Vi nærmere oss Auschwitz. Jøder er bedt om å gå av på stasjonen for å ta en rask dusj.» En tilsvarende hendelse skjedde hos det samme jernbaneselskapet i 2012 da det ble annonsert over høyttalerne: ”Velkommen om bord på toget til Auschwitz. Alle Jøder bes stige av i Buchenwald.”

Vi regner med at politiet heller ikke denne gangen klarer å finne ut hvordan det var mulig for utenforstående å komme seg inn i førerhuset og gripe mikrofonen uten at noen oppdaget det. Det skal mye velvilje til for at en slik hendelse skal kunne skje to ganger. For 70 år siden ble mer enn 25.000 jøder transportert til Auschwitz på denne jernbanelinjen. I dag synes noen at dette er moro.

Beundringen av Jødemordere er ikke mindre i Norge. På AUF's Facebook-side kan du betrakte en stor gruppe AUF-ledere som smilende har tatt oppstilling foran et bilde av den livstidsdømte terroristen og barnemorderen Marwan Barghouti.

Morderen Barghouti ble dømt blant annet for drap av 5 uskyldige Jøder på direkte ordre fra terroristlederen Yasser Arafat. Noen av disse AUF-ere som viser slik beundring for Jødemordere, kommer om ikke lenge til å sitte i sentrale stillinger i vårt samfunn. Da vil deres holdninger og innstillinger være påvirket av Arabisk Jihad».