Hva er forskjellen mellom Allah og de Kristnes Gud?

Fra Sokelys.com/
21. januar 2015.

“Mange Kristne i dag tror, at Allah og vår Kristne Gud er en og samme guddom. Dette kan ikke bli galere. Følgende står i Koranen. “Si, Dere vantro! Ikke kommer jeg til å tilbe det dere tilber. Og ikke kommer dere til å tilbe det jeg tilber. Dere har deres religion. Jeg har min!” Sura 109,” skriver sokneprest Olav Andreas Døvland.

I denne artikkelen viser han noen av de religiøse forskjellene mellom de to religionene: “Det er viktig å vite en del om gudene JHVH og Allah. JHVH er Bibelens Gud, som bekreftes i 2 Mosebok 3. Moses fikk et budskap fra Gud. “…du skal si til Israels barn: “Jeg er” har sendt meg til dere. V. 14.

“Jeg er” på Hebraisk er det, vi skriver JHWH, Jahve eller Jehova. I vår tradisjon bruker vi Jahve,” skriver Jan Simonsen i Frie ytringer.

Allah er det personlige navnet til Islams guddom. Han var far til tre gudinner, som het Al-Lat, al-Uzza og Manat, Koran 53:19f.

Kjente Muslimer har uttalt seg om, hva Allah befaler. Egypts President, Anwar Sadat: “Jeg lover å knuse Israel og returnere henne til den ydmykende status, som hun skal ha i følge Koranen.” (25.4.1972.)

Av Sadats uttalelse ser vi, at årsaken til den Arabisk-Israelske konflikten er Islam. De Arabisk-Islamske statene krever dessuten retten til Jerusalem. Det er forståelig, fordi det er Islamsk lære, at det område, Muslimer har betrått, tilhører Islam. Intet skriftlig materiale bekrefter, at Muhammed var i Jerusalem. Og byen er ikke omtalt i Koranen. Jerusalem er omtalt over 750 ganger i Bibelen.

Kong Faruk uttalte seg slik: “Jødene i Palestina må utslettes. Det fins ikke noe annet alternativ for oss, som tilber Allahs navn.”

Hva sier de lærde. Dr. Anis Shorrosh, en Palestina-Arabisk Kristen, ble intervjuet om denne saken i Jerusalem Post. ( 21.4.1993). Han uttrykte kategorisk, at “Koranens Allah er ikke den samme som Bibelens Gud.”

“Allah var kjent for de før-Islamske Araberne, han var en av avgudene i Mekka.” (Encyclopedia of Islam, nærmere behandlet i Robert Morey: “The Islamic Invasion.”). Allah-tilbedelsen, så vel som Ba’al-tilbedelsen, var begge Astralreligioner, i og med at de tilba månen, solen og stjernene,” ( Morey s. 50. Se også Ramon Bennett: “Muren.”)

Inne i Ka’abaen i før-Islamske tider fantes det 360 avguder, som representerte guder. En av dem ble kalt Allah…” (Will Durant: “The Story of Sivilization” IV, s. 160.)

Hvordan lærebøker kan indoktrinere elever
Arabisk-Islamske lærebøker er prentet med den Norske regjerings økonomiske bistand. Her er en smakebit fra en lærebok i det Hasjimittiske kongedømme Jordan.

“Hvis du visste hvilke egenskaper, de tilskriver sin Gud, det, som de ønsker, og det, som de har tillagt ham, ville du blitt forbauset. Jehova, Hærskarenes Gud, Israels Herre, kommanderer dem til å smøre saueblod på husene sine for å redde seg selv og drepe Egypterne. Han er en Gud, som angrer på, at han skapte Adam og for at han satte Saul på tronen. Han er blodtørstig, vankelmodig, hard og grådig, Han er snakkesalig og utrolig glad i lange taler.”

Det er umulig, at disse to guddommene er samme guden. Følgende begreper med innhold må nå fram i lyset.
Kvinnesynet.
Arvelovene.
Khomeinis syn på musikk. (Verre enn opium for ungdommen.)
Demokratiet.


Muhammed var Allahs profet. Han hadde intet med Bibelens profeter å gjøre. Det er også viktig å lese Paul Fregosi bok om JIHAD – krig mot vantro nasjoner fra 700-tallet til 21. århundre.

Jeg må advare Regjeringen mot å likestille vår egen religion med Islam. Allah og Koranen er tydelig. “Hvis noen ønsker annet enn Islam som religion, vil dette ikke godtas fra ham, og i det kommende liv vil han være blant taperne.” Sura 3.79.

Flere Sharialover er helt klart i strid med Norsk lov. Demokrati er ikke forenlig med Islam. Islam er et totalitært system.

NB! I følge Koranen er enhver ikke-Muslim “Satans venn”. “De troende (Muslimene) kjemper for Allahs sak. De vantro (ikke-Muslimer) kjemper for de falske guders sak.

Bekjemp Satans venner!” Sura 4.78.»

Skrevet av Jan Simonsen.
http://www.frie-ytringer.com