Sammenbrud af lov og orden i Sverige.

Fra Document.no/
2. november 2014.
Av Morten Uhrskov Jensen.

Ny rapport fra Svensk politi viser, at den reelle magt i disse år overgår til nogle helt andre.

Svensk politi kategoriserer nu 55 områder, som mere eller mindre er uden for myndighedernes kontrol. I disse områder er lokale kriminelle bander så dominerende, at Svensk politi ikke længere kan agere som Svensk politi.

Med mange besværligheder får rapporten formuleret det, vi andre godt kan regne ud: At det formentlig udelukkende drejer sig om kriminelle bander af ikke-etnisk Svensk oprindelse. Således hedder det bl.a.: ”Aktørerne kan groft sagt inddeles i yngre og ældre grupper, som til dels knyttes sammen af slægtsskab.” (side 3)

Så kan vi andre godt lægge to og to sammen. Det drejer sig om personer, der stammer fra kulturer med klantilhørsforhold og med æresbegreber, der er helt uforenelige med at leve i et Vestligt samfund.

Narkotikahandel, grov vold og trusler hører til dagens orden. Politiet kan vanskeligt arbejde i disse områder, fordi de bliver angrebet, og der for øvrigt ikke er megen samarbejdsvilje hos de lokale.

Tage Erlanders Sverige
Det siges, at Sveriges længst siddende statsminister, Tage Erlander (1946-69), i midten af 1960´erne udtalte på baggrund af raceoptøjerne i de Amerikanske storbyer, at det var en stor lykke for Sverige at være et så etnisk og kulturelt homogent land, som tilfældet var…dengang.

Uanset om der er tale om en anekdote eller ikke, er ordene tankevækkende. Siden dengang for næsten 50 år siden er Sverige gået fra at være et af Verdens mest stabile og velstående lande til at være blevet en sydende heksekedel på grund af ukontrolleret indvandring fra den ikke-Vestlige verden.

De Svenske politikere har ødelagt Sverige. Hvad der kommer til at ske fra nu af, burde få det til at løbe koldt ned ad ryggen på enhver med en smule forstand.